Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: Отстъпката за България падна, цената за гражданска отговорност не мръдна

Дойде големият ден!

От днес са в сила новите прецизирани с Наредба 24 указания, които всяваха толкова спекулации в последните няколко месеца. Както ви казахме и тогава, причина за опасения няма, защото промяната в правилата по отношение на териториалния обхват на задължителната застраховка е козметична.

Познаващите регламентите на гражданската отговорност у нас (да се похвалим! и четящите ни) знаят, че задължителни за покритието страни са всички от Европейската икономическа общност и подписалите Многостранното споразумение. Дали въобще и как точно това ще бъде написано на полицата няма никакво значение, до като го има в Кодекса за застраховане. Отстъпката за управление само на територията за България няма нищо общо с териториалната валидност на гражданската отговорност.

Промените от Уника за днес

Гражданската отговорност става без отстъпка за България

Цената остава без промяна. Разликата е, че вече не се налага да декларирате къде точно ще се управлява МПС през срока на валидност на полицата.

Между другото това не е новост за нашия пазар. Условията на Булстрад никога не са предвиждали преференция срещу декларации. Месец преди нова година „отстъпката за България“ отпадна и при Олимпик.

Не считаме, че тази практика ще стане масова, тъй като преценката въз основа на кои фактори ще оценява риска, е само на конкретния застраховател. А икономически основание да бъде по- ниска цената ако МПС-то не напуска територията на страната има.

Покритието по гражданската отговорност на Уника може да бъде разширено за трети страни. Обхватът е на всички- членки на споразумението Зелена карта (Турция, Македония са такива). Разширението се доплаща. Разлики в цената до сега няма.

Зелената карта по гражданска отговорност

Сертификат не се изисква за задължителните, за териториален обхват, страни. Ако все пак държите да носите зеления картон, при Уника може да се получи безплатно. В него ще бъдат задраскани всички страни, които са извън задължителните. Издаването за зелена карта за задължителните страни е допустимо при всяка периодичност на плащане на премията.

При разширение на покритието по гражданската отговорност издаването на зелена карта е задължително. Ако ви спестят анекс към полицата не се притеснявайте, сертификатът и квитанция за плащането са достатъчни.

Кога Уника за гражданската отговорност?!

Труднидничко е на офертата на Уника да се пребори с цена за топ позиция с другите две компании без отстъпки за България.

Този застраховател обаче е единствен, при който може да бъде издадена зелена карта, само за задължителните страни. При всички останали сертификатът струва нещо, защото с него се добавя и разширение на покритието. Ако зеленият картон понякакви съображения ви е приоритет (например защото се издава на латиница или просто ви харесва бланката) предложението на Уника твърде вероятно ще е вашето.

Проверявайте цените внимателно, ако ви се пестят разходи за гражданска отговорност!

Имаме цяла секция в въпроси за това къде обичайна се управлява превозното средство. Не спестявайте отговори, ако искате да видите най- изгодните предложение. Имаме и изричен въпрос дали искате да издадем сертификат зелена карта за страните, за които той не е задължителен

Втората важна промяна при Уника, която засяга всички компании е срокът на застраховката.

Един ден в повече към валидността на гражданската отговорност

По незнайни причини в окончателната версия на Наредба 24 той бе променен на странните, за стандартни застрахователни договори, една година и един ден. Това изискване влиза в сила от днес. Ще ви уведомяваме последователно по компании как отделните застрахователи адаптират новото изискване.

В общият случай ако сключвате полицата днес с валидност от утре, в договора ще видите срок на застраховката от 13.02.2014 до 13.02.2015. При Уника ползвате целия ден подарък. Възможно е обаче при други застрахователи да има вариации в началния час с които да бъде компенсирана необичайната добавка от 1 ден. Стойте на линия за детайли.

И проверявайте цените. Имате новата промяна на Уника онлайн.

Броко новини