Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: С 5% по- малко за гражданска отговорност

От 16.06.2010 гражданската отговорност от Уника е с нови ценови условия. Съществените промени са три: по- ниски тарифи, по- тесни рискови региони и оскъпяване на разсроченото плащане. Ценовата редукция е с почти 5% и засяга леки, товарни автомобили и автобуси. Остават с сила преференциалните условия за физически лица над 35г. Рисковите региони извън София са стеснени само до живеещите с постоянен адрес в областния град на региона. Автомобилите с регистрация СО и адресна регистрация на собственика извън Бургас, Варна и Пловдив се тарифират по условията на най- ниско рисков регион. Цената на покритието е с включен сертификат зелена карта. За разлика от предишните условия, новата тарифа предвижда съществено оскъпяване за разсрочено плащане: около 11% при плащане на две вноски и 22% при четири. Компанията вече не предлага опция за плащане на три вноски. С новите ценови условия за покритие на гражданска отговорност на автомобилистите, Уника се нарежда сред най- атрактивните предложения с включена зелена карта за физически лица над 35г. Проверете!

Броко новини