Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: У дома с 35% по- щастлив

Кога да застраховате къщата, ако не около Великден! Продукти има за всяка претенция, а добрите предложения не спират.

Доброто предложение за днес е на Уника със застраховка „У дома и щастлив”. До края на юни (30.06.2011г.) компанията предоставя допълнителна отстъпка от цената на застраховката от 35%.

Какво е „У дома и щастлив”?

Една полица за всичко в къщи! Един от малкото имуществени продукти на пазара направени удобно за покритие на всички обичайни опасности за къщата, за домакинството, за рибките и дори кучето.

Какво имущество можете да застраховате?

Застраховката е предназначена за физически лица. Може да бъде покрито имущество, собственост на застрахования, както и чуждо (достатъчно е да се намиращо се на адреса, посочен в полицата).

Застраховаеми са масивни и полумасивни сгради, включително основна сграда, допълнителни помещения, като мазета, тавани, общи части, второстепенни сгради, огради и прилежащите ВиК, отоплителни и електрически инсталации.

Незастраховаеми са само паянтови постройки, такива без основи като фургони, сглобяеми къщи или сгради в процес на изграждане. Освен обичайното движимо имущество, полицата на Уника може да покрие всички ваши мебели, техника и вещи без занаятчийски инструменти и машини и потребителски стоки.

Важно предимство на продукта е, че движимото имущество е покрито дори и ако се намира в прилежащи помещения, като мазета, тавани и гаражи.

Срещу кои рискове се предлага застраховката?

Всички, предлагани обичайно за имуществена застраховка: пожар, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или падащи предмети от него, буря, градушка, проливен дъжд, пряко и непряко попадение на мълния, късо съединение и токов удар, наводнение, свлачища, натрупване на сняг, земетресение, ВиК аварии, удар от превозно средство, чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица, кражба с взлом и грабеж, отговорност към трети лица. !

Предимство на продукта: Застраховката се сключва без опис на движимото имущество, дори и за рисковете кражба и грабеж.

Извън традиционните имуществени рискове, застраховката предлага защита и срещу щети по време на транспорт при смяна на адреса, развала на храна в хладилници и фризери и чупене на вътрешни стъкла като аквариуми, керамични плотове на печки и санитарен фаянс. Застрахователят поема ангажимент да възстанови и направените от вас разходи при застрахователно събитие, за гасене на пожар, разчистване, почистване, монтаж и демонтаж, транспорт до най- близкото място за складиране на отпадъци (включително и мерки аз обезвреждане, ако такива са необходими), за възстановяване на входната врата, бравата или оградата, за установяване на причината за щетата и нейното отстраняване при ВиК аварии, за наемане на алтернативно жилище и т.н.

Допълнителни покрития

Това което прави „У дома и щастлив” интересна застраховка са допълнителните покрития, които можете да изберете към вашата полица

  • Злополука: Покритието е на смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука за членовете на домакинството.
  • Домашен любимец:Застраховката се предлага само за кучета и котки. Покритите е на медицински разноски за лечение и изследвания в следствие на злополука и на отговорността на собственика (свързана с отглеждането на любимеца) откъм трети лица.
  • Пътуване: Част от вашите вещи, които сте застраховали, имат покритие за договорените рискове и извън посоченият в полицата адрес. Условието: по време на събитието имуществото да се е намирало в сграда и да е било използвано като придружаващ багаж.

За каква застрахователна сума?

Застраховката е на база възстановителна стойност. Застрахователната сума определяте вие според стойността на вашето жилище. Застрахователят е предвидил минимални цени на квадратен метър в зависимост от населеното място. Избраната от Вас сума не може да бъде по- ниска от минимално определената. !

Предимство на продукта: Подзастраховане се отчита само ако е под 50%.

Застраховката следва за бъде сключена за сума приблизително равна на възстановителната стойност на имуществото. Ако сте избрали по- ниско число, то жилището ви е подзастраховано. В общият случай това означава, че за щетите ще бъдете компенсирани пропорционално на процента на застраховане (съотношението между сумата по полицата и стойността на имуществото). При застраховката на Уника това съотношение има значение само ако е под 50%. Във всички останали случай обезщетението е в пълен размер.

Ползващи лица и плащане

Застраховката може да бъде сключена в полза на банка.

Плащането е еднократно или разсрочено.

Колко струва застраховката?

Стандартната цена е изгодна, а с промоционалните -35%- безотказна! Питайте ни! Ще ви поразим с число!

Броко новини