Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кампания Ваканция от Български имоти

От 06.07.09 Български имоти предлага три допълнителни ваканционни покрития. Каско Ваканция- опция за краткосрочно (14 дни) разширение на покритието за Турция и Гърция по вече сключена застраховка Каско . Покритието е за всички рискове. Предложението е валидно до 31.10.2009Застраховка Домашно имущество, с продължителност от 14 дни. Отговорността на застрахователя е лимитирана, а покритието е на база първи риск. Предложението е валидно до 31.10.2009Застраховка Медицински разноски за пътуване в чужбина с асистънс. Сключва се в комбинация с продукт Каско Ваканция. Териториалния обхват е Турция и Гърция. Покритите рискове са по програма Класик-неотложна медицинска помощ при злополука или акутно заболяване с лимит до 1500 евро, репатриране – до 500 евро и допълнително покритие Злополука с лимит до 5000 евро. Срока на застраховката е 14 дни и може за бъде сключена до 31.10.2009.

Броко новини