Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Важно за гражданската отговорност на broko.bg

Наредба 27 е вече факт. С нея се поставят ограничения за общия разход за административни и аквизационни разноски на застрахователите, които са калкулирани в премия на застраховка гражданска отговорност. Границата е значително по- ниска от настоящите нива. По- малките отстъпки за цени онлайн са вече факт за Евроинс и Уника. При получаване на официална информация ще коригираме текущо и останалите. Ще публикуваме допълнителна информация за въвежданите промени.

Броко новини