Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Важно за гражданската отговорност в ОЗК

За съжаление днес компанията въведе ограничение по отношение на срока за отсрочено начало на полицата по гражданска отговорност. От 3.11.2010 вашата полица, поръчана през нашата страница може да бъде сключена с начало не по- късно от 14.11.2010. Цената за застраховката за сега остава без промяна. Компанията предлага най- ниската премия за покритие па гражданска отговорност за леки коли над 2000 куб. см. тежко товарни коли и влекачи. Ще публикуваме допълнителна информация при промяна на тези обстоятелства. Останалите ни изгодни предложения (Армеец и Виктория) за гражданска отговорност за 2011 с начало към края на 2010г. остават в сила. Възползвате се сега, вероятно е скоро да бъдат прекратени.

Броко новини