Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

! Важно: Не скривайте виновно причинените ПТП-та! Вече можем да го проверим

И не само ние, но и застрахователят който носи вашия риск. Почти няма застраховател по гражданска отговорност на пазара, която да не пита за виновно причинени ПТП-та. При повечето от тях това е свързано със завишение на премията с поне 25%. Опитът ни до сега показва, че интернет се ползва само от изрядните водачи. И без шега с числа: от всички клиенти на BROKO, само едни е заявил документирана с протокол вина. Приемаме това заключение за вярно и го отдаваме на добрата ни селекция. От днес обаче регистърът за виновно причинените произшествия на пътя е публичен, през сайта на Гаранционния фонд. По информация на Комисията за финансов надзор базата данни съдържа информацията, предоставена от застрахователите за предявени претенции, документирани с двустранен констативен протокол и от МРВ за произшествия удостоверени с протокол за материални щети или такъв с пострадали лица. Предоставената база на фонда съдържа данни за ПТП-тата от началото на годината и се актуализира ежедневно. Проверете вашата кола, преди да декларирате липса на ПТП. Ние ще го правим за всяка поръчка през нашата страница. При декларирани от Вас обстоятелства, които не съответстват на публичната информация, ще се свържем с Вас за уточнение. Бъдете коректни към вашия застраховател по гражданска отговорност. Финансовият лимит, който той поема за Вас и управляващите Вашия автомобил е поне 5 000 000 лева. Доверието вече се гради на факти!

Броко новини