Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Важно! Вашата полица в Олимпик трябва да бъде прекратена на 17.08.2018г

Неяснотите около Олимпик са вече с една по- малко. На 17.08.2018 решението за ликвидация на ЗК Олимпик трябва да бъде публикувано в кипърския държавен вестник. От датата на публикацията всички полици се прекратяват автоматично.

Вашата полица в Олимпик трябва да прекратена на 17.08.2018г

Имате няколко дни в аванс за да съставите план за действие и да планирате неочаквания околоваканционен разход за вече доста по- скъпата гражданска отговорност или друга полица на която разчитате.

Все още новината не е официално оповестена по чл. 624 от КФН. Трябва да се случи до 17.08.2018, защото решенията за производства по ликвидация или несъстоятелност в страна от Европейския съюз пораждат незабавно действие и за територията на България.

Ако вписването на прекратяването се случи в петък и местните структури действат в синхрон с написаното в нормите, би трябвало да виждате гражданската си отговорност прекратена в страницата на Гаранционния фонд с валидност от 00.00 на 18.08.2018г. За останалите застраховки - просто го знаете. За тях няма публичен регистър.

Какво трябва да направите за застраховка гражданска отговорност?

Стойте обективно информирани! Поне.

Каквото и да ви говорят или да четете по медии от значение е следното:

  1. Не можете да направите нова полица, докато старата не бъде прекратена в регистъра на Гаранционния фонд. Това за сега става само от Олимпик.
  2. Ако полицата не бъде прекратена служебно (силно се надяваме за това да бъде създадена някаква задължителна организация за Олимпик от Гаранционния фонд и КФН) след публикацията в кипърския държавен вестник, гражданската ви отговорност няма да бъде валидна след 17.08.2018г. Според дефиницията на кодекса, запис в Гаранционния фонд означава наличие на валидна полица. До доказване на противното обаче, което е лесно при официално решение в държава членка.

Какво можете да направите за задължителната полица? Предимства и недостатъци

Можете да прекратите полицата си доброволно.

Това, въпреки неохотата да се случва от застрахователите, никога не е било забранено (все пак застраховката е договор). Работи от днес без проблем при Олимпик. Дори е официално „промотирано“ от застрахователя. Скоростта в която ще се случва в близките дни зависи от желаещите. Днес са бързи. Прекратяват.

Предимство да искате прекратяване сега е, че имате някакъв контрол върху процеса на преминаване към нова компания за гражданска отговорност. Времето може да ви стигне и да нямате притеснения дали ще имате полица за събота и неделя.

Ако сте предплатили за по- дълъг срок (разбирайте, краят на полицата или срока за който е платена е след 17.08.2018) имате право да ви върнат част от премията. При доброволно прекратяване обаче, тази част е по т.нар. краткосрочна тарифа. Образно казано ще вземете по- малко, отколкото ако прекратяването е поради чакащата ги процедура. Ако въобще вземете нещо разбира се, защото все още не е публична информацията дали отнемането на лиценза ще е последвано от ликвидация или несъстоятелност.

Можете да почакате до другата седмица

Ако нямате никакво намерение да показвате колата по пътищата от петък до понеделник- вторник, няма да загубите, ако изчакате. До тогава всичко трябва да е видно в Гаранционния фонд (поне се надяваме да е).

Ще се откажете от лукса да се возите няколко дена, но пък за сметка на това имате две потенциални предимства.

  1. Няма да се налага да посочвате причина за внезапното си желание да прекратите полицата (част от заявлението до Олимпик е);
  2. Ако някой ден вземете нещо от вече платената премия ще е повече отколкото би било при доброволно прекратяване. След официалното прекратяване на полицата от тяхна страна ще ги информирате писмено по коя сметка искате да ви върнат нещо-то.

Как става прекратяването на застраховка в Олимпик?

Попълвате заявление и го носете в офис на Олимпик. Най добре е на място, ако брокера който ви е издал полицата не иска да направи повече за вас. Трябва ви само да си знаете номера на полицата и банковата си сметка (ако ще чакате връщане на премия). Днес ни искаха да е попълнено на ръка, въпреки че при нас всичко може да се направи на бланки за подписване. Ако утре уговорим да може да се ползват темплейт- ще ви ги качим готови за попълване. Не очакват да им събирате други документи. Попълнената бланка е достатъчна.

Като ви махнат полицата от Гаранционния фонд – правите нова застраховка. За доброволните застраховки можете да правите и от сега нова.

Броко новини