Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Важно! Зелената карта е с нов формат от 03.05.2015г. От тази дата старите бланки са невалидни

Ако планирате пътуване около празника на труда и зелената карта ви е наложителна или просто искате да си я носите, имайте предвид, че около тези дати предстоят драстични промени.

От 03.05.2015г. влиза в сила нов формат на зелената карта

Валидният сертификат от 03.05.2015г. ще изглежда така.

Размерът е А4. Като клиент вие ще получавате горните 2/3 ти от него.

Основната разлика, освен размера е номерът, предоставен от гаранционния фонд за всеки издаден сертификат. Представлява номера на полицата плюс поредния номер на зелената карта, която е издадена по тази полица. Червеният номер е за поредност на бланката и е различен от този на Гаранционния фонд.

Валидно издадената зелена карта, също като гражданската отговорност, е достъпна за проверка през страницата на Гаранционния фонд.

Валидна ли ми е зелената карта. Как да проверим набързо?

Познатият до сега дълъг, сгъващ се 4 формат е валиден, ако е издаден до 02.05.2015г. Ако се опитват да ви принтят от него след него, имате незнаещ брокер или се отиват да ви измамят. Отказвайте!

Обърнете внимание!

Старите бланки са невалидни за издаване на нова зелена карта. Ако вече имате издадена зелена карта, то тя ще остане валидна до датата, посочена в нея.

сравни онлайн

Промените са в добрата посока. Но ще има и лек съспенс!

От 18.00 на 02.05.2015г. до (не се знае колко часа) на 03.05.2015г. Гаранционния фонд ще се настройва за работа при новите правила. Това означава, че в този период никой няма да може да издава полици гражданска отговорност. Не е драма, щото дните са почивни. Добре е да се съобразите, ако сте от подновяващите в последния момент.

Втората драма е физическия трансфер на новите бланки. Зеленият картон си има реално измерение, което се получава от застрахователя срещу протокол. До сега нито една компания не ни е оферирала за новите бланки. Дано се случи следващата седмица…. Защото в портфейла ни по гражданка отговорност са 15 застрахователя и ъпдейта на хартия не е нито бърз, нито лесен! Ако не се забързат през другата седмица, от понеделник може и да откажем за издадем зелена карта, само защото още нямаме такава от застрахователя.

Препоръчваме ви!

Подновявайте си гражданската отговорност и/или зелената карта към нея по- ранично. Имате 4 дни да доуточните плановете за ваканцията и да поръчате необходимото около застраховката на колата.

Броко новини