Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виктория: Без 15-те процента отстъпка за юридически лица по гражданска

Видяхте ли вече? Цените на Виктория за гражданска отговорност за юридически лица са без 15%- товата преференция. Компанията я предоставяше от 13 декември до вчера за застраховката на всяка фирмена кола. От 16.02.2011 това право може да бъде договорено индивидуално, само ако застраховате повече от 10 превозни средства. Цените за физически лица остават без промяна. Напомняме ви! Предложението за гражданска отговорност във Виктория не е за пропускане. За лица над 25 години цената за покритие на леки коли е една от най- изгодните за пазара. За трети регион (страната без няколко големи града) оферта е повече от ниска. Проверете!

Броко новини