Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виктория: Ниските цени за гражданска отговорност с пет години по- млади

И като показахме ниските числа на ДЗИ за възраст над 45г., е крайно време да порадваме и по- младите. Лесно е, с промоцията на Виктория за „Лято 2013”.

40+ минават на най- ниските цени по гражданска отговорност

Ако познавате условията на Виктория, знаете че най- изгодните предложения са за възраст на собственика над 45г. От днес обаче компанията сваля граничния праг до 40+. Доколко това промоционално предложение (без краен срок на валидност) ще даде вашето число за гражданска отговорност си проверявайте на цъкачката.

Преди да изберете застрахователят за подновяване, вгледайте се в панделките!

Защото цената за задължителната полица не винаги е крайната сума, която ще платите. Ако искате да е така, за

Виктория да не забравите!

Два безплатни сертификата от по 15 дни, ако полицата е сключена с отстъпка за България!

  • Важи за всички леки коли на физически лица, ако са над 25г., независимо от това как се плаща премията- еднократно или разсрочено.
  • Разширението на покритието може да се ползва и наведнъж- с един сертификат за 30 дни.

Цените са онлайн. Сравнявайте правилно!

Броко новини