Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виктория: Нови цени, условия и промоционално предложение за гражданска отговорност

Проверихте ли с колко изгодни предложения за гражданската отговорност сме ви залели на Broko!?? Слабо е да се каже,че пазарът полудя!

Новините са много, не остава време от промени на тарифи да ги опишем. Започваме с новите условия за задължителната застраховка на Виктория.

Цените за България остават около същите нива

Промяна в числата с включена отстъпка за България няма. Възрастовите граници, които са определяща за това колко ще струва гражданската отговорност са различни. Най- евтините равнища са вече за над 45г., при над 50г. до сега.

Зелената карта

  • Нова цена

Поскъпва. С драстичните 50% за леки и лекотоварни автомобили. При другите категории МПС-та има малки разлики с до няколко лева в плюс.

! Важно за зелената карта на Виктория на Broko

Не веднъж сме повтаряли. Териториалното покритие по условията на кодекса за застраховане на гражданската отговорност е за България и страните от европейското икономическо пространство (ЕИП). Разширението на покритието на застраховката за трети страни, извън ЕИП може да се предостави доброволно и при избрани от застрахователя условия. Това става с издаване на сертификат зелена карта. Като разширението е валидно за всяка страна, която не е задраскана.

Условията и указанията на Виктория не съдържат коментар за възможностите на разширение на покритието за трети страни, извън ЕИП. Компанията не отговори на няколко ни изрични записвания, при какви условия предоставят разширение на покритието за трети страни. Това е причината в офертата ни за България и други страни от МСЗК да не показваме предложение за Виктория. Ако това е вашият застраховател, проверете цените за териториално покритие България и ЕС.

  • Краткосрочна зелена карта

С промяната на условията, Виктория допускат и издаване за по- кратък срок. С Програма Ваканция компанията предоставя 2 безплатни сертификата от 15 дни в рамките на валидността на полицата. Предложението е валидно ако собственикът на МПС-то е физическо лице над 30г., застрахованото МПС е лек автомобил до 1800 кубика.

Предложението за краткосрочен сертификат е валидно и при разсрочено плащане на премията. Достатъчно условия за да получите зелена карта е срокът за който е платена вноската да е повече от 15 дни.

Ако премията по полицата е платена еднократно, сроковете на двата сертификата могат да се застъпват. Т.е. Зелената карта за месец е подарък.

Промоционално предложение

Новата тарифа на Виктория идва и с промоционално предложение. Всички зони на страната, извън София са на най- ниските цени. Важи за леки коли до 1800 кубика да физически лица над 31г.

Промоцията е оферта до 15.01.2013г. Може да се подновява с до два месеца по- рано.

Новите цени на Виктория за онлайн. Проверете това ли е Вашия застраховател по гражданска отговорност за 2013г. ??

Броко новини