Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виктория: Покриваме и земетресение по малка полица за къщата

Гледате новините нали? И помните земетресението... Нашите клиенти отдавна приключиха с ремонтите на щетите. Защото застрахователите плаща много по- бързо отколкото бюджета!

Ако до сега не сте се замисляли за имуществена застраховка е вече крайно време. Има и евтини! 30-40лв на година не са голяма сума за да не сте на опашката пред общината при следващото земетресение или наводнение.

Как се застрахова имуществото?

Има два типа продукти за застраховката на къщата: лимитирана полица с покритие на първи риск (наричаме я малка полица на Broko) и застраховка на действителна стойност (голяма полица или моето имущество при нас). И с двете можете да покриете почти еднакви групи опасности. Разликата е в начина на определяне на застрахователната сума и цената разбира се.

При малката полица застрахователната сума се определя с лимит. Избрано от вас число (от допустимите за застрахователя). Няма изискване неговата стойност на бъде равна на стойността на имуществото. Лимитът определя границата до която е отговорен застрахователя.

Например: Имате къща за 100 000. Застраховате я с малка полица за 20 000. При щета ще ви платят размера на щетата, но не повече от 20 000лв. Достатъчно са ако се наводни кухнята например или се напука стената от земетресение. И разбира се - са малко ако падне цялата къща.

При голямата полица- застрахователната сумата се определя с фактическата стойност на имуществото. В горния пример- ще ви платят по същия начин за частични щети, но пълната сума от 100 000 ако падне къщата.

И съществената разлика която произтича от разликата в определянето на сумите- малката полица е евтина.

Ние твърдим!

  • Малката полица върши чудесна работа във всички случай на частична щета.

Много малка част от рисковете по имуществено застраховане могат да доведат до тотална щета (при къщите не е като при колите). Горната къща може да падне например само от земетресение или взрив, но не и от буря, паднал клон или ВиК авария.

  • Малката полица е по- доброто решение пред липсата на полица

Пак ще се върнем на началото. Застрахователите винаги имат пари да платят за щетите (това правят по условие) и го правят бързо и сигурно! За разлика то бюджета, при който силно се влияе кога са следващите избори.

? Четете още за малката полица.

И наминете след седмица да за проверите и цените.

Новината от днес!

Виктория покрива вече и земетресението с малка полица

Земетресението е стандартен риск за лимитирата полица на първи риск. Покритие се предлага от всички компании. Разбира се малка разлики между застрахователите по отношение на самоучастието и лимита, но го има. Виктория от днес не е изключение.

Ако познавате малката полица на Виктория (пакет Дом е търговската марка под която се предлага), знаете че избора за недвижимо имущество е между три суми 10 000, 25 000 и 40 000. Покритите рискове са пожар (мълния, експлозия и падащи части от самолети или товари), вода (проливен дъжд, наводнение, градушка, лед, сняг, замръзване), вятър (буря и/ или падащи клони), ВиК аварии, чупене на стъкла, кражба и злоумишлени действия на трети лица.

Как се предлага покритието на земетресение?

Разширението на покритието със земетресение е за всички допустими суми за недвижимо. Покритието обхваща апартамента/ къщата и движимото имущество в него. Лимита на отговорност се избира между две суми, за всеки пакет. Рискът земетресение обаче е с подлимит. Имуществото ви не може да бъде покрито за сума равна на тази по основното покритие. И двете допустими стойности са по- ниски. Разбира се има и стандартното за пазара самоучастие от 2% от застрахователната сума.

Новите условия на Виктория са вече онлайн. Сравнявайте ?.

Броко новини