Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виктория: Условията по застраховка Дом сериозно преразгледани в добрата посока

Задължение сме да поздравим Виктория! Обновеният продукт за застраховка на дома на първи риск определено прави впечатление. И за разлика от старата версия, заслужава да поговорим за него в детайли.

Условията са в сила от 01.06.2013т. Подобренията са доста. Почваме ги поред:

Собствени общи условия

До сега покритието на първи риск при Виктория се предлагаше при общите условия за всички имуществени застраховки. Въпреки удобството за компанията с едни правила да регламентира разнообразието от продукти, за крайния клиент това е в голяма степен объркващо. Излишните детайли, необходими да бъдат описани всички продукти, водят до допълнителни въпроси и неразбиране какво точно покрива полицата и как ще сработи застраховката в случай на събитие.

Считаме, че за шаблоните продукти (тези за които се очаква да се продават с няколко отметки на вярното) трябва да имат и „простички” условия. Това е факт при обновената версия на лимитираната полица на Виктория.

Какво имущество може да бъде застраховано?

С полицата може да бъде покрита една основна сграда. Застрахователят не поставя изрични ограничения за предназначението на недвижимото имущество. Това е особено изключение, леко в страни от обичайната практика на компаниите за домашно имущество на първи риск. Причината е, че позволява с полицата да бъдат покрити и офиси, т.е. недвижимо имущество с (макар и ограничено) стопанско предназначение.

Виктория не изключват и покритието на временно обитавани постройки. Т.е. застраховката може да бъде ползвана и за вилни сгради. Разбира се с условието, че покритието на част от рисковете е под изискването за максимална 30 дневна необитаемост. (покритието не важи, ако помещенията са оставени без надзор за период по дълъг от 30 дни). Детайлните за кои рискове и при какви условия можете да проверите от бутона за информация ? на нашата оферта?.

Определено впечатление прави и дефиниция допустимото движимо имущество. Разделено е в две групи със самостоятелни лимити- обзавеждане и техника и уреди. (в нашата оферта показваме общият лимит. Разпределението можете да проверите от бутон ? и на екрана за стъпка „поръчка” при заявка за полица).

Това което отличава новата оферта на Виктория за движимото имущество е покритието на нестационарна компютъра техника (лаптопи, таблите). Тази категория движимости са изключени от полицата на първи риск, при всички застрахователи без Армеец.

За кои рискове може да бъде сключена полицата?

Пакетирани са, без опции за вариации в лимитите или обхвата в рамките на един пакет. Обхватът е за обичайните застрахователи опасности - пожар, природни бедствия, земетресение, злоумишлени действия и отговорност към трети лица, кражба чрез взлом и дори чупене на стъкла.

Земетресението се покрива при по- ниски лимити от избраните за движимо и недвижимо имущество. Застрахователят предвижда и самоучастие по този риск в размер на 2% от лимита за риска.

Обърнете внимание!

За да проверите цените на обновения продукт на Виктория, изберете от въпросника покритие на "Пожар, природни бедствия земетресения и кражба".

Кога е конкурентно предложението на Виктория?

Фиксираният лимит за движимо имущество (например за полица от 30 000лв) е изключително висок, спрямо общата оферта на пазара. За да сравнявате коректно цените от настройките ? на страницата на офертата променете (възможно е само при част от застрахователите) сумата за движимо имущество – основно покритие и земетресение.

Какво бихме пожелали за развитите на този продукт?

  • Повече комбинации от допустими лимити. Или поне стандартните 20 000лв. Възможните сега са само три- (ниските според нас) 10 000, редките за оферта на първи риск 12 000 и обичайните 30 000.
  • Пакети за лимити от и над 20 000 без включен риск кражба. Съображението е, че това би направило по- евтина полицата. Кражбата е скъп риск, който е труден за ликвидация.
  • Земетресението да бъде застраховаемо до общият лимит за движимо и недвижимо имущество.

Началната информация ви е достатъчна? Сравнете цените?

Искате за знаете повече?

? Какво е застраховка на имущество на първи риск (малка полица)?

Броко новини