Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Внимание! Нови измами по гражданска отговорност

Кризата ражда иновации.

Ретро е вече да ви говорим за

  • фалшиви полици, защото знаете как да си ги проверите в реално време през страницата на гаранционния фонд;
  • фалшиви посредници, защото достъпът за издаване на полици е поименен и застрахователите знаят в реално време кой издава полицата;
  • неинформирани потребители, защото много информация се публикува ежедневно не само на нашата страница.

Възможностите за неправомерно отношение към клиентите по гражданска отговорност обаче не се изчерпват до тук. Притеснителното в следващите практики е, че те идват от лицензирани посредници.

Как могат ви „оскубят” по гражданска отговорност

На мода излизат таксите, при това такива, които не са свързани със застраховката или не се изискват от застрахователя по гражданска отговорност.

Проверете за какво трябва да плащате по гражданска отговорност?

Ето няколко възможности, за които ние разбрахме:

  • Такса банков превод

Сумата, която е "възможно да изиска" посредника е в рамките на 3-4лв. Много често мотивът за претенцията към вас е желанието ви да платите поредна вноска по гражданска отговорност не при посредника, който е издал полицата.

Не се доверявайте, защото:

Банковите преводи не са бизнес за брокери. Т.е. те не извършват банкови трансфери по занятие (това е лицензионен бизнес и се регулира от Българската народна банка). За „услугата” няма основание да ви бъде издаден документ. Плащайки за нея, парите ви спекулативно отиват в нечии джоб.

Събирането на поредна вноска не изисква по- висока сума, от вписаната в полицата и това не е свързано с допълнителни разноски за ваша сметка.

  • Такса зелена карта

В повечето случай зелената карта е безплатна (не го бъркайте с доплащането на ползвана отстъпка за управление само на територията на страната). Няма и задължения да се плаща отделно трудът по нейното принтиране.

Две изключения има от това правило на пазара.

  • Лев Инс- всеки сертификат струва 1,63лв.
  • Армеец- при разсрочено плащане на премията всеки сертификат, след първия струва 5лв.

И при двете компании за събраната сума получавате сметка! Химизирана бланка под строга отчетност е, дори и при Армеец.

Нито един друг застраховател с каквото и да е основание не събира пари за издаване на зелена крата.

Не се доверявайте

Ако брокерът изиска друга (по- висока) сума, от вписаната в полицата или брокерът изисква доплащането за административна такса зелена карта по полица на друг застраховател (различен от Армеец или ЛевИнс),

усъмнете се!

Задължително изисквайте документ за плащането с логото и номер на застрахователя. Ако ви бъде отказано или получите бланка от името на брокера- пратете я писмено до застрахователя с копие до КНФ.

Измама е.

Бъдете добре информирани за гражданската отговорност.

Какво е представлява застраховката

Как да ползвате полицата си

Колко струва гражданската отговорност

Това е вашата застраховка срещу всички неправомерни практики.

Броко новини