Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Впечатления: Модерни, по- модерни, ДЗИ. За каско.

Толкова усилия са налага да положим за адаптация към иновациите в последната седмица, че не остава време да разкажем за някой хубавини по каско, за които ДЗИ не се хвалят (поне не на нас де). Всъщност нещата за впечатляване са две. Първото видяхме още лятото, второто „тия“ дни.

Как неусетно стана по - модерно каското на ДЗИ?

Разбира се, че не е нито заради клаузата за ремонт в чужбина (още никой друг не я предлага), нито пък заради асистанса (дето и паяк пращат за да вади блокирал автоматик с открадната ключалка от претъпкан между блоков паркинг). Две съпътстващи услуги при каското се поотърсиха от хартията.

Електронен протокол за оглед

Огледът е задължителен при ДЗИ за нови клиенти или при подновяване, ако щетите не са били ремонтирани в доверен сервиз. Процедурата сработва гладко и ако юзъра не е от по- отворени (щото брокерът му го е предупредил) може и да не разбера какво точно става.

Като си покажете МПС-то на нова полица (след щета не е сме го проверили още) го снимат, отбелязват си каквото им изглежда недоправено, питат ви за мейл, рисувате един подпис (дигитализиран се нарича) на пад-а и не след дълго си го имате на мейла. Найс!

Електронни възлагателни писма

Втората икономия на хартия е при възлагателните писма. И те са електронни. Странно как до сега никоя друга компания не се е решила да спести принтирането. Колко му е да се направи индивидуализиран достъп за 50-тина сервиза с които има сключен договор, до Х на броя щети определени за ремонт.

Една препоръка тука (за потребители). Изберете си сервиза преди да сте свършили завеждането на щетата. При нея ви глезят. Подготвят ви документите по това, което им разказвате и ви ги дават за проверка и потвърждение. Ако оставите избора за сервиза за после, ще си го дописвате вие. На част от бланка, дето не е това точно за тая цел. Дреболия е. Ама като може…

Броко новини