Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За дома ли? Добре е в ДЗИ!

Началото на септември донесе добра вест и от ДЗИ. Продукта не е нов, но ефекта от неговото освежаване заслужава сериозно уважение. Търговското име е „Застраховка за дома” и по същество е имуществена полица с фиксирани лимити с клауза за покритие на първи риск.

Кое прави тази имуществена полица доброто предложение?

Застраховащ?

За разлика от повечето имуществени полици на първи риск застраховката може да бъде сключена и от юридически лица. Достатъчно е само обекта на покритието да се използва с жилищно предназначение.

Какво може да се застрахова?

Обичайното за имуществени полици на първи риск- сграда и съдържание (движимо и недвижимо имущество). Изключени са обичайните незастраховаеми за такъв продукт особени имущества- антени, колектори, произведения на изкуството, стоки с висока художествена или нумизматична стойност, прилежащи постройки, като огради, подпорни стени, нестационарна компютърна техника и т.н. Извън ограниченията обаче, продуктът дава две възможности. Застраховаеми са повече от една сграда на един адрес, достатъчно е да са с жилищно предназначения. И второто- няма ограничения за общата застроена площ на сградите.

За кои рискове може да се сключи?

По отношение на рисковете продукта е достатъчно гъвкав. Минимално покрити са пожар (FLEXA), природни бедствия (вода и вятър, без земетресение), злоумишлени действия на трети лица и аварии с вода и пара. Извън тях избираеми са самостоятелно или в комбинация покрития на земетресение, чупене на стъкла и гражданска отговорност към трети лица, късо съединение и токов удар, кражба.

Подарък от ДЗИ е безплатно покритие на обичайните разноски за ограничаване на размера на вредите в резултат на покрит по полицата риск в размер до 5% от избраната застархователна сума.

Второ предимство е, че за покритието на кражба не се изисква опис на имуществото, независимо от избрания лимит. При какви лимити?Безпрецедентно високи за полица на първи риск. При обичайното за пазара 100 000 до 150 000. Застраховка за дома от ДЗИ допуска до 300 000 за недвижимо имущество и до 50 000 за движимо. Разбира се покритието на кражба е ограничено до 10 000 лв.

Допълнителен бонус е гъвкавостта на продукта при избор на суми. Компанията не е предвидила предварително дефинирани пакети с определени лимити на отговорност по видове имущества. Те се избират от клиента в зависимост от текущите му потребности.

Валута, ползващо лице и плащане?

За дома е първата полица на първи риск, която може да бъде сключена и в евро. Втората разлика с всички останали пазарни аналози е възможността застраховката да бъде сключена в полза на трето лице, включително и банка кредитор. Полицата може да бъде сключена и с разсрочено плащане на премията, ако тя е по- висока от 80лв. Минималната цена на застраховката е 20лв.

Други предимства?

Три.

  • Върши работа.

Покритието е на обичайните имуществени рискове.

  • Евтина е.

Застраховката може да бъде сключена при избираеми и сравнително ниски лимити, без недостатъка на подзастраховането.

  • Носи отстъпки.

Стандантните за пазара -5% по каско.

Харесахте ли новият продукт на ДЗИ? Проверете и цените!?

Броко новини