Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Застраховка на дома? Провери Армеец!

Юли започва с много атрактивни ценови преференции за застраховка на домашно имущество. Доброто предложение е от Армеец с отстъпки от 30% до 40%. Като добавим и възможните редукции на премията по тарифа, цената на покритието стига до -50%.

Минималната премия за сключване на застраховката е 10лв.

Извън промоционалните условия, продукта „Защитен Дом” има няколко предимства.

Максимално обхватен

С него могат да бъдат покрити всички застраховаеми рискове за домашно имущество: пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм, късо съединение, кражба (включително кражба с взлом, с техническо средство и дори грабеж) и други. Освен преките имуществени рискове продукта позволява да бъдат покрити и косвените разходи от резултат на застрахователно събитие, като разноски за разчистване, разходи за алтернативно настаняване, загуба на доход от наем, щети или вреди към трети лица. Застраховаеми са широк кръг имущества

Извън обичайните, с тази застраховка могат да бъдат покрити и особени имущества като нестационарна компютърна техника, прилежащи помещения (тавани, мазета), произведения на изкуството или други специални съоръжения (като антени, слънчеви колектори).

Гъвкав

Покритието може да бъде подбрано, така че най- точно да съответства на текущата потребност от покритие. За разлика други продукти на пазара застраховката може да бъде сключена само с основно покритие пожар. Всеки друг риск или група рискове са избираеми и могат да бъдат покрити в произволна комбинация.

Носи отстъпки по други продукти

Предложението за имуществена застраховка от Армеец е добро, не само заради продукт или неговата цена. При сключената застраховка на дома ползвате 5% отстъпка по каското на Вашата кола.

Може да се сключи в полза на банка

Ако поддържате застраховка на дома в полза на банка, заради получен ипотечен кредит и вие плащате премята е добре да знаете. Банката не може да ви наложи кой застраховател да предпочетете. Достатъчно е само полицата да бъде сключена в нейна полза.

Питайте ни за цената. Ще ви направим по- изгодно предложение!

Броко новини