Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Земетресенията са застраховаеми. На кое да обърнете внимание?

От вчера пак е модерно да се говори за тектоничното неспокойствие на региона.

Място за страхове няма!

По две причини:

  • Рискът от земетресение не може да се прогнозира

Ние сме в земетръсна зона. Тук се раждаме, тук живеем, тук градим дома си. Свикнали сме да подрусва от време на време.

През 2012 имамe 7 земетресения на територията на страната с магнитут над 4 (малките не ги броим, защото до 3 не се усещат, до 4 не причиняват щети).

За последните 10 години, 2012 е втората по активност на земното треперене след 2008 (с 6 труса над 4). А ако добавим и около граничните региони от Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Егейско и Черно море броя на сеизмичната активност над 4 скача на 21.

Егейско море и западна Турция са зоната с най- висока концентрация на трусове над 5.

А и статистиката не би могла за бъде толкова показателна, колкото са личните ни впечатления от Пернишкото 5,6 през миналия май.

Да го кажем с други думи, вероятността в бъдеще да има ново не е под въпрос. Неизвестното е не дали, е кога и колко. И това не е повод за ежедневен страх или притеснения, защото

  • Рискът от земетресение може да се управлява

Няма решение което да ви предпази или предупреди от земетресения. Има такива с които неприятните последствия по- безболезнено да бъдат преодолени. Най- лесното и евтино такова е застраховката.

Как се предлага от застрахователите покритие на риска земетресение?

  • От всички застрахователи

Няма компания на пазара, която да отказва да покрие риска от земетресение. Разлики има в условията при които застрахователя предоставя защита.

  • Задължително отделно

Защото е специален риск. Няма друг, стандартен за имуществена полица, който с едно събитие да е вероятно да засегне с обхвата си толкова голям на брой обекти в даден регион. Покритие пожар и природни бедствия не означава, че е включено и земетресение.

За да сте спокойни, че полицата ще върши работата която очаквате, проверете го изрично, дори и при пакетни полици.

При имуществената полица, която предлагаме на Broko това е лесно. От селекта за покрити рискове избирате Пожар, природни бедствия и земетресение?.

На кое трябва да се обърне внимание при полицата с покритие на земетресение?

  • Самоучастието

Това е частта от вредата която остава за ваша сметка. Или казано с други думи числото след което застрахователят ще почне да плаща за вашата щета.

Предложенията на компаниите варира. Стандарт при полиците на действителна стойност и при част от тези с покритие на първи риск е застраховката да се сключва със самоучастие от 2% процент от застрахователната сума по договора.

Разбира се има и изключения. При малката полица на Алианц самоучастието е твърдо 100лв, а при Армеец, Дженерали и Олимпик такова няма.

  • Ограничение за магнитут

Сравнително нова практика е покритието на риска от земетресение е да се поставено под условие за силата на труса. Така се предлага малката полица при Групама (Честито им обратно на Broko. Обещаваме да ги приветстваме както подобава). Покритието по застраховката се задейства само при земетресения с магнитут над 5. Щетите от по- малки не са покрити.

  • Процент на застраховане

Това съображение има значение само при полиците на действителна/ възстановителна стойност. При тези на първи риск- сте спокойни до лимита.

При имуществената застраховка на действителна/ възстановителна стойност застрахователят допуска, че сте избрали застрахователната сума така, че да съответства сравнително точно на текущата стойност на имуществото. Ако това не е така (например избраната от вас сума е по- ниска) сте под или над застрахован. И ако над застраховането не е повод за коментар (при него ви връщат част от премията), при подзастраховането компанията няма да ви покрие пълния размер на щетата.

Представете си го така. Ако къщата струва 100 000 а сте я застраховали за 25 000, все едно сте покрили само ¼ от това което имате. Обектът е един. Няма как да определите коя точно четвърт е предложена на застрахователя. Затова при щета и компанията ще ви плати ¼ от претърпените вреди.

Вероятността да сте подзастрахован е близка до 100% при полиците в полза на банка. Причината е, че повечето кредитни институции очакват в договора да видят остатъчната сума на кредита.

Като отчетете, че в най- добрия случай ипотечното финансиране е на 80% от експертната оценка на имота (един от точните ориентири за действителна стойност) и вече сте погасили част от дълга, то остатъчната сума по кредита е с поне 20% по- ниска от стойността на имота.

За да избегнете подзастраховането можете да дозастраховате оставащата сума по вече действащата си полица.

Когато разходът за имуществена застраховка Ви е съображение

Обърнете внимание на малката (лимитирана, пакетна) полица?.

С нея няма да покриете пълната стойност на имота (предлага се, но излиза по- скъпо от стандартния продукт) но пък вероятността от тотална щета от земетресение е много ниска. Статистиката за земетресенията никога не е показателна, но все пак последното разрушително (7 по Рихтер) у нас е било през 1942г. За всяка частична един приемлив лимит от 20 000- 30 000 стига.

Малката полица за къщата е много по- добро решение пред никаквата застраховка. И е евтино.

Знаем, че избора на верния продукт по имуществено застрахованеимуществено застрахованеимуществено застраховане? не е толкова лесен колкото гражданската отговорност ? за колата, затова ни питайте?. Доволен може да бъде само добре информирания застрахован.

Броко новини