Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Без повече пожелания за бонус- малус по гражданка отговорност, моля! (продължение)

До тук нахвърлих две съображения защо място на въвеждане за бонус малус система по гражданска отговорност у нас няма.

Колко излишна е бонус малус системата по гражданска отговорност за България?

Очакваната справедливост, който се предполага, че ще е възцари е спорна. Няма и мотив от страна на застрахователите да бъдат принудени да използват общ механизъм на ценообразуване.

Безспорно, това са повърхностни аргументи, но техните основания са провокатор на спекулации. Фактическата неприложимост бих отдала да последните две.

  1. Ценообразуването не е бизнес на регулатора
  2. И все пак сме част от Европа.

Но поред

Ценообразуването не е бизнес на регулатора

Краен фен съм на свободния пазар. А в него държавата няма никакво друго място освен да начертае правилата на играта и да гарантира, че всеки който иска да играе ще ги спазва.

На застраховането не му трябва повече от

  • ясна квалификация на участниците (кой застраховател, кой брокер, кой потребител)- постигнато вече с разписан кодекс, лицензионни режими и текущ надзор;
  • общи рамки на допустимото за този бизнес- все пак трябва да се разграничим от хазарта и другите игри на късмета за които закона за големите числа е основа на икономическия мотив- Вече постигнато с кодекса за застраховане, закона за задълженията и договорите и редица други периферни актове.
  • Задължение за всички участници да споделят в прав текст какво се опитват да постигнат с всяко застрахователно отношение. (не достигнато! Поради невъзможността потребителят правилно да разбере какво купува, рисковете които поема като купува неинформиран и милионите възможности за спекулация на всички участници при споделяне на фактите с половин уста. Дълга тема, с безкрайни продължения.)
  • Да обезпечи изпълнението на поетите ангажименти по всяка сключена полица.Акцентът тук е върху застрахователите. Полицата е нищо повече от обещание компанията да плати уговорена сума, определена по уточнение правила при сбъдването на описани събития. Това обещание не би струвало нищо, ако срещу него не стои готов резерв от пари по сметка. И да не са перфектни задълженията за поддържаните резерви, фактът, че фалирал застраховател в последните години няма е достатъчен.

До тук ангажиментът на държавата се изчерпва.

Срещу какво точно застраховател и клиент ще се мотивират да поемат обещания един към друг без никакво значение. С други думи цената на застраховката е проблем на мениджмънта и акционерите. Ако искат могат и ги подаряват, докато могат да гарантират плащанията с достатъчно резерви.

Какви биха били последствията от въвеждане на бонус малус

Общата схема за ценообразуване означава използване на идентичен механизъм за надбавки и отстъпки от всички застрахователи. А това от своя страна предопределя общият пазарен успех от участието в тази ниша и косвено модифицира поведението на застрахованите.

Идентичният механизъм за модификация означава задължение на компаниите да използват еднакво или съпоставимо оскъпяване и преференции за намаление на цената. като например наличието на 1 ПТП през последната година премества премията две нива нагоре със задължително оскъпяване от да речем 50%. Еднаквото оскъпяване обаче означава, че честотата на щетата има еднаква тежест за всички компании. А това не е факт. Колкото по- голям е портфейла на застрахователя, толкова по- безразличен е той към възможните отклонения на отделната полица.

И тук възможностите са две. Определеното регулативно ниво за правилата на тарифиране да е:

  • недостатъчно за част от пазара и компаниите с малък портфейл да бъдат изправени пред задължителна загуба.

Разбира се, всяка действала до сега система за тарифиране според заслугите не е останала статична във времето. При установена неадекватност на определените първоначални правила, те биват адаптирани. Това обаче се случва с определен, не малък (поне 3-5 годишен) лаг. За този период обаче, губещите компании- тези за които регулативните нива на корекции не са достатъчни, ще останат такива.

От 6 компании на техническа загуба към края на миналата година, към полугодието са вече 7. Колко биха станали след въвеждане на бонус-малус?

Или

  • цената на честотата на щетата да е достатъчна за да предпази малките компании от задължителна загуба, за сметка на изкуствено по- висока цена, която ще плати потребителя.

По неофициални данни щетимостта по гражданска отговорност е под 3%. Задължителен бонус малус би означавал над 97% от продадените полици ща са с отстъпка, а разликата до 100% да понесе цялата тежест. С други думи едно събитие през срока на застраховката би довело до в пъти по- висока премия през следващия период.

Освен икономическата нерационалност не мисля и, че би имало регулативна смелост подобно решение да бъде реализирано.

При такава статистика за щетимостта, последствията върху премията биха модифицирали поведението на потребителя. За малките щети застрахованият би предпочел да плати на място, пред „риска” да си ползва покритието на полицата. А това би изкривило в още по- голяма степен наличната за застрахователя статистика. Въвеждането на обща система за тарифиране, няма да направи нищо повече от това да влоши и без това ограничената информация за развитието на риска. Доколко надеждна в такъв контекст би била оценката, а от там справедливостта на премията?!

И накрая

Все пак сме в Европа нали?

Аз помня времето в което тарифата по гражданска отговорност задължително се одобряваше от надзора. Причината тази практика да спре е третата директива по общо застраховане от 1992г. С нея през 2004г. в Европа, доста по- късно и нас се установи право на пълна свобода при определяне на цената на застраховките.

В преходния период много страни в функционираща задължителна бонус- малус система след редица модификации и либерализация я изоставиха. Единственото изключение е Франция, която успя да си запази правото на 25% оскъпяване за ПТП. Остатъците на тарифиране според заслугите, които могат да се видят и сега в ЕС страните не са нищо повече от това, което правят нашите застрахователи сега. Избират набор критерии и скали и въз основа на тях оферират „на своя глава” и несинхорнизирано помежду си.

Чудя се, къде е мотива тогава да продължим с бърборене за "панацеята бонус- малус"?!

Ако изключа незнанието, неразбирането или чистата спекулация за пред медиите, че някой умишлено пречи чудото да се случи, друго не остава.

Броко коментари