Основно навигационно меню

Broko лого Broko.... за застраховките!

Вход в “моето Broko“

Некой объркан?!

Ясно е, че историята на Олимпик още е топ новина, но пътищата до там са много. И понеже ги застиламе всеки ден, да взема да си помогна с един флаш курс по английски.

До сега трябва да е станало ясно, че гражданска отговорност на ангийски не е “civil liability”. Време е и за

Ролите в застрахователното правоотношение.

Застраховател – Insurer (Това е този, който носи риска и обещава срещу платената премия да компенсира щети, върху обекта на застраховката.)

Застрахован – Insured (Това е този, върху чийто застрахователен интерес е сключена полицата. простично на когото трябва да се плати.)

Застраховащ – Policyholder (Това е този който договаря застраховката със застрахователя. Тук приемам по смисъл може да и вариации, защото процеса по сключване на застраховката се припокрива популярното съдържание на insuring, та бихме могли да приемем, че и някаква комбинация с insuring нещо си, ще опише достатъчно добре съдържанието на застраховащ.)

Драма няма, щото за български договор е в сила уговореното на български, но…

Излагаме се пред чужденците, бре!

И сега да видими по абзучен ред как стоят нещата емпирично за компаниите, които се опитват да правят нашенските ГО - та разбираеми и за чужденци. Няма пропуснати. Липсващите издават само на български.

  • пример едно

?

  • пример две

?

  • пример три

?

Извод: Не бива да се ползва транслейтъра на гугъл за официални документи!

Може да се подходи творчески, макар и да не е разписано още нормативно

?

Все пак

Имаме и отличници

по английски.

  • пример едно

?

  • пример две

?

Или пък така:

?

Броко коментари