Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Колата ми е с чуждестранна регистрация. Какви застраховки ми трябват за територията на България?

Задължителна застраховка за превозните средства с чуждестранна регистрация е само гражданската отговорност. Независимо от страната на регистрация, покритието на вашият автомобил трябва да гарантира ангажимент на застраховател, поне за минималните задължителни лимити за територията на България, определени с Кодекса за застраховане.

Независимо от страната на регистрация при влизане на територията на България сте длъжени да удостоверите, че МПС-то има задължителното покритие. Възможностите са няколко.

Регистрацията на превозното средство е в страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или друга членка на многостранното споразумение (МС)

Знаете, че българската полица по гражданска отговорност има задължителен териториален обхват.

При същите условия се издават и полиците в страните от ЕИП и МС. Няма граничен контрол и за влизане на територията на България не се изисква предоставянето на зелена карта. Общите правила на общността и съществуващите споразумения и механизми за обезпечаване на плащанията на обезщетения, гарантират отговорността на застрахователя за всяка издадена полица.

Ако текущата ви полица изтича докато сте на наша територия не е възможно да сключите нова с български застраховател. Не е изрично забранено, но нормативната уредба предвижда полицата гражданска отговорност да е задължителна само за превозни средства в регистрация в България. С други думи, дори и сключена, отговорността на застрахователя не може да бъде ангажирана, защото е извън определената по нормативна уредба. Тази застраховка не е за това. Все едно да си купите застраховка каско за имота. Изглежда, че върши работа но при събитие имат пълното право да не ви платят.

Допустимо е само едно изключение. Полица за 30 дни. Тя е целева и служи само за първоначална регистрация. Може да се сключи еднократно.

Ако колата ви е с регистрация в страна членка на Европейския съюз, Европейската икономическа общност, Сърбия, Андора и Швейцария. Трябва да се обърнете към компания от страната на регистрация.

Ако все пак сте се сдобили с такава полица (поради пропуск в компетентността на издаващият я), покритието по нея не е валидно!

Ако регистрацията е в друга страна извън ЕИП и МС

Възможностите са две.

  • Ако държавата по регистрация е членка на споразумението Зелена карта можете да поискате разширение на покритието или самостоятелна зелена карта (предлага се в част от страните-членки) от местен застраховател. Граничния контрол е неизбежен и представянето на валиден сертификат при влизане в България е задължително.
  • Да купите гранична гражданска отговорност на граничния пропускателен пункт при влизане в България.
Често задавани въпроси