Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Бонус–малус : Прераждането!

Най – хубавото от проектът за промени в Кодексът за застраховане, висящ на обществено обсъждане до 15-11-2023, е § 97. В чл. 490 ал. 5 се отменя.

Хубаво, хубаво, колко да е хубаво?!

Въпросната ал. 5 в чл. 490 е тази, с която се предполагаше да бъде въведена система за корекция на премията по гражданска отговорност според поведението на водача и/или причинените щети. Във времето в което беше приета, самата идея за бонус-малус беше концептуално стара и еволюционно преживяна от почти всички развити пазари. Мотиви за това много. Да не кажа, че докато още беше тема за разговор, така и не ми хрумна аргумент „за“. От там и последствията при опита да се намери практическа адаптация. Няколко провалени проекто наредби, милиони, похарчени за консултации, загубено време са оспорване на предложенията и т.н. и т.н. С малко думи - административна агония с безсмислен медиен шум.

Само защото никой, разписал таза алинея в Кодекса, не е помисли, че времето върви само в една посока. И когато се опиташ да вкараш пазар в еволюционна фаза от настоящето в регулаторен шаблон от миналото, резултатът може да бъде само един – провал.

Задължителен бонус- малус за всеки застраховател по гражданска отговорност

Типично по нашенски, след като има нормативна пречка за администрацията да свърши обещаното, то тази работа трябва да се прехвърли на бизнеса. Или след като държавата не може да реализира безсмислените си замисли за общопазарна корекция на премията според заслугите, значи най – добре е да се задължат за това застрахователите.

Детайлно разписано в нов проекто член 490а.

Какво ни казват с него?

Застрахователите са длъжни да приемат и прилагат собствени правила за корекция на премията според предявените претенции. Да ги разпишат детайлно, като не пропускат реда и начина за коригиране на застрахователната премия, условията и критериите, които са определили, както и начина, по който ще използва удостоверенията за предявени застрахователни претенции по чл. 502, при коригиране на премиите. И за да се случи това най- накрая ще имат достъп до регистрите за щети на Гаранционния фонд, за които пу- пу вече има разписана, цитираната като задължителна, наредба 54.

За да смятат по - вярно, да не забравяме все пак, че застрахователните са частни дружества и като такива са мотивирани, без никой на ги кара нормативно, да се оптимизират за да печелят по – добре, не им трябва нищо друго от повече данни. Като при мечо Пух- колкото повече, толкова повече - по дълги времеви серии, по обхватна извадка… е такива актюерски хубавини. Та само по себе си предоставянето на достъп до повече данни на чисто пазарен принцип ще доведе до по -прецизно сегментиране при ценообразуването.

И понеже не трябва да им е само хубаво, застрахователите ще трябва да разпишат по едни правила за да гарантират, че няма и грам съмнение за дискриминация в ценообразуването породена от националността на юзъра. Ех! Ще отпадне въпроса „управлява ли се МПС-то от чуждестранни граждани?“ при едни застраховател. Голям прогрес! Щото все едно има начин да се провери. Пък и да може да се провери, какво от това?!

И за да отчетат свършената работа пред обществото ще трябва да постнат по едно резюменце на страниците си. Ой, че мило! Още едно резюменце от рода на вътрешния ред за дейността по уреждане на претенции.

Какво прави предложението за чл. 490а?

  1. Бонус малус няма да има. Пфю! Няма да има повече разходи за консултантски услуги. Няма да е притеснен и надзора, че трябва да свърши нещо, което няма как да се направи разумно, само защото някой някога с лека ръка му го е наврял в Кодекса.
  2. Все пак за да не се драматизира обществеността, която копнее травматизмът по пътищата да се регулира през цената на гражданската отговорност, а не през правилата за поведение на пътя с отговорник МВР, пътната инфраструктура с отговорник АПИ и общините, ще оставим идеята, но нека се оправя с това застрахователите.
  3. Това е нож с две остриета. Големи данъкоплатци не се пипат лесно, а и евро правилата споменават нещо за забрана в ценообразуването на застрахователите. Олееее и в кодекса го пише. Нищо, ще из дадем опция за отбият номера, като разпишат едни правила. Но няма нужда се да морят толкова, щото целта е да се създаде обществено спокойствие, а това става с още един линк на страницата към пидиеф-че, което никой не чете.

И от какъв зор е цялата тази безсмислена работа?!

Аз ако бях застраховател, който не отчита в тарифата си щетите, да речем защото портфейла му е голям и не му пука за 4.21% прогнозна щетимост при леките към края на 2022. То и какво да им отчиташ на 4%?! Какъв малус да им сложиш, без да ги извадиш от пазара, за да усетят останалите 96% бонуса. Щях да напиша в правилата си: При нас предявената щета по става полица води до завишение на премията от 0%. Правило ли е? Правило е! Корекция на премията ли е? Корекция е!

Та от какъв зор е цялата работа с бл. 490а? Обществена пудра. Може и без него, ама е по красиво за някои.

Броко коментари