Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Валидна ли ми е гражданската? Как да проверим набързо.

Имате валидна полица, ако тя се вижда в регистъра на Гаранционния фонд

Според чл. 574, ал. 12 на Кодекса за застраховане, до доказване на противното данните от Информационния център на Гаранционния фонд удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство.

Гражданската отговорност е електронно издавана застраховка. От момента на нейната регистрация, тя се вписва в регистъра. Номерът, който виждате на бланката, се дава от Гаранционния фонд. Това става в реално време. Има ли ви в този регистър- застраховката е валидна. Като покритието на задължителната полица работи, независимо от това дали договора е при вас, броя на удостоверенията (стикери, зелени карти), които имате и дори вида на хартията, върху която е разпечатана застраховката.

Регистърът на Гаранционния фонд се актуализира в реално време

За да се появи полицата Ви на страницата на Гаранционния фонд не е необходимо технологичното време!

Ако след издаване на полицата, не виждате колата си застрахована, незабавно потърсете съдействие от посредника, издал договора или застрахователя. Причини да липсва, за валидно сключени през ЕИСОУКР застраховки няма!

Актуализацията на регистъра на Гаранционния фонд включва всички операции, които е възможно да направите при сключване или през валидността на вашата полицата. Такива са

  • плащане на вноска по полицата,
  • промяна на регистрационен номер и
  • издаване на зелена карта.

Как да сте сигурни, че купувате валидна застраховка направете няколко проверки:

Задължителното преди да поръчате!

(особено през интернет)

Кой стои зад страницата? (човека, ако е офлайн)

Няма причина, доволните от това което правят, да се крият.

Първата проверка е на секцията „За нас” или сходна по съдържание част от страницата. Ако са само „специалисти с дългогодишен опит”, без имена, продължете на ваша отговорност.

Брокер ли е той?

Ако ви предлагат застраховка в повече от една компания е задължително лицето да е (или работи за) брокер. За да се определиш като такъв е необходимо разрешително. Регистърът на лицензираните посредници е публичен, през страницата на Комисията за финансов надзор.

Ако го няма, рискувате да получите само бланка (не полица) или в добрия случай, срещу вас да стои някакъв мъгляв джойт- венчър от агенти. И в двете ситуации вариацията е от измама до заблуда.

Като получите полицата

Какво получавате?

За гражданската отговорност очаквайте поне пет неща:

  • полица,
  • стикер,
  • контролен талон,
  • двустранен констативен протокол,
  • зелена карта.

Полицата е задължителна (все пак това купувате). Стикерът и контролния талон, и зелената карта са удостоверения, че имате застраховка. Лепенката е за стъклото на колата (да я следят от КАТ). Картончето е за шофьора (пак за да се показва на КАТ). Зелената карта- за пътуване в чужбина, за страните, за които е задължителна.

Двустранният констативен протокол е за ПТП с материални щети. Ако са пропуснали да Ви го дадат, можете да си го поискате. Който Ви продава полицата е длъжен да Ви го изпрати.

Ако не получите толкова, полицата ви вероятно е валидна, но старанието за вас не е било достатъчно.