Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Валидна ли ми е зелената карта. Как да проверим на бързо?

За разлика от гражданската отговорност, която е валидна докато може да бъде видяна в страницата на гаранционния фонд, за зелената карта имате и пълна гаранция от Националното бюро на Българските Автомобилни застрахователи (НББАЗ). Като гаранцията е в сила, дори и ако сертификатът е неистински, неавтентичен или подправен.

Как да проверите валидна ли е зелената карта към вашата полица?

Онлайн разбира се. Проверете имате ли валидна гражданска отговорност в регистъра на Гаранционния фонд. Ако е така – имате и валиден сертификат. Издава се задължително при сключване на застраховката или плащане на поредна вноска.

Валидна ли ми е гражданската отговорност? Как да проверим набързо.