Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво е застраховка на имущество?

Застраховка на имущество е споразумение със застрахователя за обезщетение при вреда, в резултат на случаен риск, на ваши права, оценими в пари. Широката дефиниция, дадена от Кодекса на застраховане, се разминава от популярното разбиране, тъй като за определени класове имущества пазарът е наложил други имена. Например каското е имуществена застраховка за автомобил, карго-то е имуществена застраховка за товари и т.н. Дори и ако стесним обхвата само до недвижимо имущество и съхраняваното в него съдържание /движимо имущество/ разнообразието от определения варира от застраховка на домашно имущество до покритие на всички рискове на индустриални обекти.

!!! Всички въпроси, които коментираме в секцията на страницата, свързани със застраховка на имущество, ще ограничим само до такова, използвано с жилищно предназначение. Наречено още домашно имущество.

Какво е застраховка на домашно имущество?

Както всяка друга полица – договор. Споразумение със застраховател, в които страните уговарят при измерима в пари вреда, в резултат на покрит по полицата риск, върху имуществото обект на застраховане, застрахователя да компенсира застрахования за действителния размер на вредата.

Не е сложно. Ако имате полица и се случи нещо, изброено като покрито в нея, ще платят толкова, че материално да не сте в по – лошо положение от преди събитието.

Сключването на имуществена застраховка е доброволно.

То зависи единствено от Вашето желание.

Трябва ли ми тази застраховка?

Вашия дом е инвестиция. При това една от най- скъпите в живота на човек. Нещото, което съхранява и развива парите ви във времето. А стойността на една инвестиция се запазва, ако се управлява. Неразумно е човек поне да не помислите какво би било днес, ако нещо се беше случило вчера?! Въпросът при случайните рискове, свързани с имущество е не дали, а кога. Такава е статистиката. Рисковете се случват. Кога ще се спука тръба, кога ще наводнят съседите, кога градушка ще съсипе изолацията, кога буря ще развали покрива, кога крадци ще счупят вратата…

Застраховката е едни от инструментите за управление на рисковете свързани със вашата инвестиция в недвижим имот. Един от многото. Можете да изберете да си финансиране щетите сами, като спестявате или ползвате кредити, или вземете от приятел. Да чакате помощи от общината или държавата, да продължите за ползвате имота си и в новото състояние.

За разлика от всички тях обаче застраховката на имущество е евтина. Предявяването на претенция е лесно. А плащанията при събитие са бързи и съпоставими с размера на вредата. Застрахователите са експерти в управлението на случайни рискове, свързани с имущество. Няма други. Бизнесът на банките са парите. Нищо друго. Работа на държавата/общината/ е да доставя публични блага /пътища, полиция/, а не да се грижи за вашия имот.

Дали ви трябва застраховка на имуществото? Заслужава си най- малкото да се помисли!