Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Отпадали стикерите по гражданска отговорност?! Дръндели! Само няма да ги лепим!

Много обичат да се хвалят законотворците с чудесата, които вършат. Ето на! Гърмят медиите, че стикерите по гражданска отговорност отпадали. Откъде отпадат, бе хора?! Прецизност в изказа трябва!

Не отпадат! Няма да ги лепим и стъжем после, за да лепим отново!

Отпада ли стикера по гражданска отговорност?

Източникът на картинката е от профила на цитирания юзър във фейсбук

И това ако не е дигитализация?! Дигитализация е, ама българска! Като хубавата работа!

Но да спра с удивителните и да почета проекта…

Променят Закона за движение по пътищата в частта за стикерите по гражданска отговорност

Чл. 100, ал. 3 се отменя. Тази:

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и да носи контролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указаното място, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на моторно превозно средство, и при проверка се представя заедно с контролния талон.

Добре... няма да лепим стикера на предното стъкло, ако имаме такова.

Всъщност така разписано, неспазването на тази разпоредба, до сега вменяваше правомощия на пътна полиция да проверява имаме ли стикер на предното стъкло. Да не се бърка с имаме ли валидна гражданска отговорност, удостоверение за наличие на което е сребристата лепенка. Защото за второто, Закона за електронното управление твърдо казва, че първостепенен администратор, по дефиницията на тази норма, няма право да пита втори път за нещо което вече знае.

Как да го разбирам това?! Пътна полиция цъфнала и вързала, с изобилие от ресурс, та няма какво друго да прави, освен да се занимава с въпроса залепила ли съм си лепенката. При това, ако се вгледа човек в Наредба 49, дори не става дума за стикера от последното плащане по текущо валидната ми полица, а за каквото и да е фолио с вписан номер в регистрите на Гаранционния фонд. Не е зле предвидения за проверка на лепенки ресурс да беше пренасочен към регулиране на движението при задръствания, събиране на глоби, писане на протоколи при ПТП при които участниците не са съгласни с обстоятелствата /щото в повечето случаи биват натискани да попълват двустранен констативен протокол, въпреки, че пътна полиция вече е мястото/.

Но... да не изпадам в дребнотемие.

Залепила ли съм си вменената ми лепенка всъщност е проблем на националната ни сигурност. Що ли? Пътна полиция е част от МВР. МВР наред с армията са доставчиците на публичната услуга „национална сигурност“. С какво да се занимават?! Няма нужда да я съсипваме тая държава! Някой отдавна е помислил за всичко.

По - важното до тук – махаме ли стикера от гражданската отговорност?! Не!

Нататък. В чл. 100 се създава ал. 5

(5). Изисквания за поставяне на стикери на предното стъкло на автомобила се въвеждат само със закон.

Добре… няма да има нови изненади с лепенки през някоя наредбичка, сътворена с мъдростта на някоя институция, различна от Народното събрание.

И пак - махаме ли стикера от гражданската отговорност?! Не!

То не е и целта това на тази алинея. Освен демонстрация на разпределението на властта, друго не виждам.

Кодексът за застраховане си е такъв, какъвто си го познаваме с цялата красота на чл. 487. От тук няма кой и да се замисли за промяна на Наредба 49. Не им и трябва. Лепенките държат офлайн продажбите на задължителната полица. А както е ясно този интерес не се пипа!

А зелената карта що пропуснаха от промените на ЗДвП?

Чл. 100, ал 1, т. 5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) при напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за "Гражданска отговорност" на автомобилистите за чужбина - "Зелена карта";

Тя зелената карта, дето не стана бяла, не трябва за страните от ЕИП и Многостранното споразумение. Ама нищо! Гранична полиция к’во ще прави?! Нека има работа!

Броко коментари