Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Да. И да не ви трябва наистина- сте длъжни.

Формулировката на Закона за движение по пътищата e още от 2007г.

Чл. 100. (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:....5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) при напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за "Гражданска отговорност" на автомобилистите за чужбина - "Зелена карта

А през 2016г. Кодексът за застраховане, добави потвърждение:

Чл. 486. (1) Контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите като част от държавния граничен контрол се извършва по отношение на:...(3) Органите на Главна дирекция "Гранична полиция" не допускат излизането на моторни превозни средства по ал. 1, т. 1 и 3 от територията на Република България без доказателства за сключена и действаща задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

А чл. 487 и чл. 488 изрично посочват, че удостоверенията за наличие на валидна гражданска отговорност са стикера и зелената карта.

Въпреки особеностите на българското законодателство и добре да знаете.

Зелената карта е удостоверение за наличие на полица

Зелената карта не е застраховка. Тя е удостоверение за наличие на такава. Показва две неща:

  1. Имате валидна гражданска отговорност;
  2. Полицата покрива територията на съответната страна, ако тя не е задраскана с „Х” в квадратчето с нейно съкращение.

Издава се в стандартизиран формат на латиница.

За кои страни действително Ви трябва Зелена карта?

Не бива да забравяме, че сме част от Европа и като такива имаме адаптирано и сходно законодателство с всички други страни от общността. А в контекста на гражданската отговорност и с други страни, членки на допълнителни споразумения. За тях няма граничен контрол и проверки за документално съответствие с българското законодателство. Щом имате българска регистрация се предполага, че държавата е предприела необходимите мерки за да ви накара да застраховате колата си.

Зелена карта не ви трябва за всички страни, подписали Многостранното споразумение. Такива са 36 от общо 47 държави членки на Зелената карта. Няма граничен контрол за наличие на валидна застраховка гражданска отговорност. И сертификатът не е необходим за територията на

  • 27 те страни, членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, , Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция
  • Останалите държави от Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
  • И тези, подписали Многостранното споразумение- Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания.

Зелената карта е задължителна само за останалите 10 страни от споразумението Зелена карта.

Това са така наречените трети страни. Албания, Азърбайджан, Беларус, Северна Македония, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция и Украйна. При тях е задължително сертификатът да бъде изискан при гранична проверка.

Кога е добре да се носи сертификат зелена карта?

Иронично, предвид международните ангажименти на България, но … винаги. Задължително е за местното законодателство, дори и за незадължителните страни. Има предвидена и глоба от 20лв от Гранична полиция, ако нямате зелена карта при излизане от България.

Освен това. Зелена карта получаване при сключване на полица и при плащането на всяка вноска по гражданска отговорност. Струва ви по 1,60лв за всеки сертификат. Не пречи да си го ползвате. Все пак е издаден на латиница, което прави разчитането на информацията от не говорещите български по- лесно.