Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как изглежда стикерът и за какво служи?

Стикерът удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Представлява самозалепващо се фолио с три части. Първата е за автомобила, втората за застрахователя, третата се поставя върху талона на Гаранционния фонд и се носи от водача на преводното средство.

Как изглежда стикерът и за къде са предназначени частите му?

Стикерът представлява сребристо сива лепенка с пореден уникален номер и холограмен знак с логото на Гаранционния фонд.

Първата част на стикерът (в сребристо сиво с номер и холограмен знак) е предназначена за превозното средство. поставя се на видимо място в долния ляв ъгъл на предното стъкло. Ако това е технологично невъзможно (например МПС-то няма предно стъкло)- на полицата.

Може ли да не си лепя стикера?

Втората част е предназначена за застрахователя. Остава при издателя на полицата, залепен върху служебни екземпляр.

Третата част се залепва върху талона на Гаранционния фонд.

При сключване на полицата получавате част 1 и 3. Част две остава при брокера.

стикер и контролен талон по гражданска отговорност

За какво служи стикерът?

Стикерът беше въведен преди години като средство за достоверно потвърждение, че превозното средство има валидна полица гражданска отговорност. В първите години от неговата поява дори се предоставяше в различен цвят всяка година, за да може да бъде по- лесна идентификацията за кой период се отнася.

С въвеждането на електронното и централизиране издаване на полици по гражданска отговорност ползването на стикер се превърна в излишна подробност. До бъдеща промяна на законодателството обаче, той остава задължителен. Нещо повече липсата на стикер на обозначеното място дава право на пътна полиция ви глоби с 50лв.

Стикерът е удостоверение. Той показва, че

  • за МПС-то има валидна полица
  • до кога е платена валидната полица

При издаване стикерът задължително се перфорира. До година, месец и десетдневка до която е платена полицата по гражданска отговорност. Такава дата е края на валидността на застраховката (при еднократно плащане) или датата на падежа на следващата вноска (при разсрочено плащане).

Стикер без коректна перфорация е невалиден!

Колко струва стикерът?

1,19лв. Плащате ги за всеки издаден. Независимо от това дали е при включване, поредна вноска или издаване на дубликат. Тази цена влиза в премията ви по полицата, но отива при гаранционния фонд за покриване на разходите по издаване на стикера.