Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво представлява зелената карта и за какво служи?

Какво е зелена карта?

Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност. Сертификат задължително се издава при сключване на полицата.

За кои страни важи застраховка гражданска отговорност?

Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с които еднозначно се идентифицира собственика, превозното средство и застрахователя.

Кои страни важи издаден сертификат?

Сертификатът е валиден само за всички страни от Споразумението Зелена крата. Нито една от тях не бива да бъде задраскана.

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Какви лимити на отговорност покрива застрахователя за отделните страни?

Срещу издадения сертификат застрахователя се ангажира да обезщети трети лица при лимити на отговорност, съответстващи на законодателството на страната членка. За държавите от ЕИП, тези нива не могат да бъдат по- ниски от лимитите на отговорност за България.

Колко струва сертификат зелена карта?

Покритието за всички страни от споразумението Зелена карта е включено в премията за застраховка гражданска отговорност. Зелената карта е безплатна. Почти. Хартията, на която е принтирана е 1,60лв за брой.

Застрахователят може да иска и такса при издаване на дубликат на зелена карта. В порядъка на 1,60 до 5лв е.

За какъв срок може да бъде издаден сертификата?

Зелената карта се издава за срока, за който е платена полицата. При разсрочено плащане получавате нов сертификат при всяка вноска за срока за който тя се отнася.