Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Други често задавани въпроси за зелената карта?

Няма ли само зелена карта?

Не. Зелената карта е удостоверение, че имате гражданска отговорност. Не е самостоятелна застраховка.

Мога ли да взема зелена карта от друг застраховател, различен от този по гражданска отговорност?

Не. Зелена карта, получавате от избрания от вас застраховател по гражданска отговорност. Удостоверение за това, че имате валидна полица под формата на сертификат може да ви издаде само той.

Трябва ли ми зелена карта при пътуване в Гърция, Турция, Македония, Сърбия?

ДА. Налага ви го нашия законотворец, въпреки ЕС правилата. Задължени сте да имате зелена карта при напускане на територията на страната по Закона за дижение по пътищата и с Кодекса за застраховане.

А не би трябвало зелената карта да е задължителна за страните от Европейскато икономическо пространство, Сърбия, Андора и Швейцария. За тези страни (ако пропуснете възможната глоба на Гранична полиция, за която не сме чули още да е наложена), можете да пътувате и без сертификат. Няма да ви спрат на границата. Покритието по застраховката за тези страни е едно и също, с или без сертификат.

За кои страни е валидна гражданската отговорност?

При ПТП ми откъснаха част от зелената карта. Трябва ли да искам нова от застрахователя?

Не. Зелената карта която имате е с две идентични (ако не броим холограмата) части. Направено е за удобство. При ПТП с кола с чуждестранна регистрация пострадалото лице може да вземе втората част (тази без холограмата) на участника, станал причина за събитието . Това улеснява ликвидацията. Нищо повече.

Покритието на зелената карта не се променя. Можете да продължите да си я ползвате както до сега. Не е необходимо да взимате нов сертификат. При следващо събитие, оторизираното лице ще си препише данните за протокола. Няма право и не бива да ви взима оригинала. Той не е за еднократна употреба.

Може ли да ми откажат да ми издадат зелена карта?

Не. Зелената карта задължително се издава заедно с полицата гражданска отговорност за срок, за който е платена застраховката. При еднократно плащане – за една година, при разсрочено – до падежа на следващата вноска.

Мога ли да пренеса празна зелена карта през границата?

Не, без изрично писмено пълномощно на застрахователя.