Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как изглежда валидната зелена карта?

Зелената карта се издава от системата на застрахователя. Принтира се върху зелен картон, със специален дизайн, определен от Българското бюро на автомобилните застрахователи. Има два номера. Единият е набит на бланката, другият се дава при издаване от Гаранционния фонд.

Номерът от Гаранционния фонд съвпада с номера на гражданска отговорност с допълнение от две цифри след наклонена черта. Те показват кой поред е конкретния сертификат към полицата.

Срокът за който е валиден сертификата е срокът за който е платена полицата.

Номерът на превозното средство може да липсва, ако колата е застрахована преди регистрацията и в КАТ.

Как изглежда валидната зелена карта?

Бланката се състои се от три части. Горната и средната са за клиента. Долната- за застрахователя. Получавате първите две при сключване на застраховката. Първата част има защитна холограмна лепенка. Втората е дубликат. При ПТП в чужбина или на територията на страната, дубликатът може да бъде даден на пострадалата страта.

Зелена карта е валидна за всички страни от споразумението. Това е видно, ако квадратчето на съответната страна не е задраскано. Не бива да има такива, с изключение на Израел /които са извън споразумението зелена карта от 01-01-2022г/, ако сте получили сертификат от по стара серия.

Информацията, която съдържа трябва да е същата като в информационната система на застрахователя. След печат по бланката не може да се поправят пропуски или грешки. Единственото допустимо писане на ръка e подписа на издаващия.