Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви документи ми трябват за да сключа гражданска отговорност?

Талона на превозното средство

Без значение кой. Необходимата информация от него е само номера на колата и номера на талона. Ако ги знаете и купувате полица в офис може и без свидетелството за регистрация. Все пак преценка на продаващият присъствено е дали да ви иска талона. Същото се отнася и за лична карта на сключващия застраховката.

Ако купувате онлайн, копието на талона е задължително. Въпреки, че данните от него се взимат от електронната услуга на МВР. Така е записано в Кодекса за застраховане.

Защо трябва да се идентифицира колата?

Защото гражданската отговорност покрива рискове свързани с притежанието или ползването на превозното средство. Цената на полицата зависи и от вида му и други негови технически характеристики.

Документът за идентификация на превозното средство е талона за регистрация. Брокерът, издаващ вашата полица, има право да ви го иска. Разрешено, дори вменено като задължение при продажби онлайн, е с Кодекса за застраховане. Посредникът или застрахователят имат право да направят и копие на талона и да го приложат към полицата. Такова изискване има при част от застрахователите на пазара.

Препоръчваме ви, винаги да имате талона за регистрация при сключване на гражданска отговорност.

Как става идентификацията при поръчка онлайн на гражданската отговорност?

Имаме изрично поле в стъпките за поръчка на полица, с което трябва

  • да прикачите копие /снимка на талона

Допускаме който и да е от двата талона. Качеството на копието е без особено значение. Четат ли се номера на колата и номера на талона, е приемливо.

Внимавайте с обхвата на снимката, ако снимате големия талон. Номерът му се намира долу в дясно под розовия печат. Ако разполагате само с малкият, е задължително да сканирате / снимате страната съдържаща данните за колата. Снимката трябва да обхваща и двете страни спрямо линията на прегъване.

Информацията за застраховащия

  • попълвате ръчно.

Не е необходимо копие на лична карта.

Ако ви е сте собственикът на превозното средство и се прикачили копие на двете страни на малкия талон или използвате снимка на големия талон, можете да спестите попълването на данни за застраховащото лице.