Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За кои страни важи гражданската отговорност?

Гражданската отговорност е специална застраховка. Териториалните особености на покритието се определят от Кодексът за застраховане, общата регулация на Европейския съюз и договорите по които България е страна.

За кои страни важи гражданската отговорност?

Законодателят е предвидил покритие на задължителната полица за територията на:

  1. България и
  2. 27-те страни, членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, , Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция, и
  3. останалите държави от Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, и
  4. тези, подписали Многостранното споразумение- Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания, и
  5. трети страни – такива са Албания, Азърбайджан, Северна Македония, Иран, Молдова, Мароко, Тунис, Турция и Украйна.

При пътуване в страни от Многостранното споразумение / тези от 2 до 4/ не се изисква да сертификат. Няма граничен контрол и полицата е достатъчното удостоверение за наличие на сключена и валидна застраховка. Не забравяйте обаче, че зелената карта може да бъде изисквана от Гранична полиция.

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Правила свързани с териториалния обхват на задължителната застраховка

Кодексът за застраховане

  • забранява застраховател под каквато и да е форма да ограничава обхвата на задължителното териториално покритие.

Независимо от това за какви съществени обстоятелства, застрахователят е задал въпрос, при сключване на полицата, свързани с престой зад граница например, полицата остава валидна за всички страни от споразумението Зелена карта.

  • Покритието за страните по кодекс се предоставя срещу единна платена премия, уговорена при сключване на договора.

Независимо от уговорената периодичност на плащане, ГО полицата остава валидна за всички страни от задължителния обхват. Т.е. територията на валидност е една и съща при разсрочено и при еднократно плащане.

Промените в тарифата на вашият застраховател нямат обратно действие. Текущите цени при които гражданската отговорност се предлага от конкретната компания се отнасят само за новосключени договори. Условията (цени, преференции, отстъпки и надбавки), които договаряте при сключване остават валидни за целия срок на полицата.