Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

При какви лимити на отговорност сте длъжен да сключите застраховката?

Лимитът на отговорност е максималната парична сума до размера която застрахователят се задължава да покрие вероятните претенции по Вашата полица.

Какви са минималните лимити при гражданската отговорност?

Минималните лимити при които сте длъжен да сключите Вашата застраховка са определени в Кодекса за застраховането. Те са дефинирани по вид вреди и зависят от броя на увредените лица.

Поставените от законодателя долни граници ограничават ангажимента на застрахователя само за територията на България. За събития в страни членки на Европейския съюз или Международното споразумение „Зелена карта”- отговорността е съгласно регламентиращата национална правна уредба. Отговорността на застрахователя може да бъде ограничена само за всяко събитие, но не и за срока на полицата.

Задължителната полица се сключва при следните минимални лимити на отговорност:

  • 2 100 000 лв. за всяко събитие за вреди на имущество;
  • 10 420 000 лв. за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при две или повече пострадали лица;

Застраховката може да бъде сключена и при по- високи от минималните задължителни лимити. Такова покритие е обект на индивидуално споразумение със застрахователя.