Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За кои превозни средства сте длъжен да сключите застраховката?

Застраховка гражданска отговорност е задължителна за почти всяко превозно средство което е регистрирано или подлежи на регистрация съгласно българското законодателство /Закона за движение по пътищата или Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника/. С някои изключения.

Полицата е задължителна за всяко превозно средство с мотор

Моторно превозно средство е всяко такова, предназначено за движение по суша и задвижвано от собствен двигател.

Полицата е задължителна за:

  • леките, товарни автомобили, каравани, автобуси, мотопеди, мотоциклети, скутери,
  • трамваи и тролейбуси,
  • самоходната земеделска и горска техника.

Но не и за други релсови превозни средства /без трамваите/, самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с мощност на двигателя до 10 kW и индивидуалните електрически превозни средства /тротинетки, самобалансиращи се скутери, електрическите велосипеди/

Полицата е задължителна и за превозни средства без мотор

Като

  • ремаркета и полуремаркета, включително каравани /къмпинг ремаркета/.

Изключение са само ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства

Общото правило е. Ако е необходима регистрация в КАТ или другаде, за да може да се ползва по път, отворен за обществено ползване, най вероятно трябва и застраховка.