Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви други рискове можете да добавите към вашата застраховка?

Задължителната полица по гражданска отговорност може да бъде „украсена“ с едно или повече допълнителни покрития. Целта им е да добавят съпътстващи услуги /автоаситанс/, да компенсират част от изключенията на задължителната застраховка /злополука на водача например/ или просто е по удобно да бъдат администрирани като добавка към ГО-то /задължителна злополука на пътниците/.

Допълнителните покрития са опция, не задължение. Ако добавят стойност спрямо текущите потребности, не пречи да се обмислят. Евтини са и често не се предлагат като самостоятелна полици или като добавка към гражданската са по евтини.

Няма компания на пазара, която да не вада възможност за една или повече опции за разширение на покритието по задължителната застраховка. Допълнителните застраховки са с валидността на основната полица. В повечето случай и със същата падежност на плащане.

Без изключение при всички застрахователи се предлага:

Злополука на местата в МПС

Застраховката покрива рисковете смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука. За разлика от индивидуалната „Злополука”, застрахованите лица не се персонифицират. Полицата работи за всеки, който е в превозното средство към момента на събитието и само докато е в превозното средство.

Ще припомним, че покритието на гражданската отговорност е най общо казано за всичко, различно от колата и водача. Допълнителната застраховка злополука е начинът да се компенсира това изключение в покритието. При повечето компании дори допълнителната застраховка може да се направи само за водача.

Важна разлика в обхвата на покритието по доброволна злополука на местата спрямо гражданската отговорност, е териториалния обхват. При всички компании покритието е за територията на страната. Възможно е обаче разширение за чужбина бъде предоставено като бонус или срещу допълнителна премия.

Застрахователната сума се договаря в лимит за място и/или общо за преводното средство. Обичайната застрахователна сума, без необходимост от изрично одобрение на застрахователя е между 1 000 и 20 000лв на място. Премията варира между 1лв. и 2лв на 1000 застрахователна сума.

Трябва ли ми тази допълнителна застраховка?

Колкото повече, толкова по – спокойно! И две по аргументирани причини:

  1. Това е полица на бързите пари - иронично звучи, но в застраховането реалността са покритите рискови. При смърт например, плащането на обезщетение по гражданска отговорност може да бъде бавно - експертизи за събитието, спорове за размер, съдебно производство. За застрахователя по злополука събитието е безспорно и уговореният лимит подлежи на плащане.
  2. Изборът на застраховател е във ваши ръце. Гражданската отговорност покрива вреди на трети лица. В общият случай пострадалото лице претендира към застрахователя на виновния. Дали компанията би била личния избор на пострадалия, със всичките специфики на това, няма как да се прогнозира. Събитията са случайни. От там и компанията, която ще дължи обезщетение. При доброволната злополука към ГО обаче претенцията е към компанията, която застрахованият е предпочел. Симпатия, впечатления, репутация, история, без значение на причината, изборът е в контрол на плащащият за покритието.

Задължителна застраховка Злополука на пътниците

Застраховката е задължителна за всички превозни средства извършващи обществен превоз на пътници. „Злополука на пътниците” може да бъде сключена и като самостоятелна полица. Част от компаниите обаче предлагат определени ценови преференция ако двете задължителни застраховки бъдат договорени съвместно.

Покрити рискове са смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. Законодателят е наложил изискване от минимална застрахователна сума от 20 000лв. на застраховано лице. По условията на покритието застраховани за всички лица които се намират в превозното средство или в непосредствена близост преди качване или слизане на определени за тази цел места. Не са застраховани лица водачът на превозното средство и обслужващия персонал. Част от компаниите предлагат и

Трябва ли ми тази допълнителна застраховка?

Задължителна е за лиценза като превозвач.

Автоасистънс (техническа помощ)

Част от компаниите по гражданска отговорност предлагат техническа помощ като опция за разширение на покритието. По условията на тази допълнителна застраховка външна, специализирана в тази дейност компания /асистанс компания/ се ангажира да предостави техническо съдействие за отстраняване на причинена повреда довела до обездвижване на превозното средство или транспортирането му до най близкото населено място, сервиз или охраняем паркинг. Разбирайте го вадене от канавки и репатрак до определени километри пробег.

Обикновено покритието сработва при обездвижване на превозното средство при ПТП, пожар, експлозия, мълния, злоумишлени действия на трети лица или други. Често ограничение е асистанс да се предлага само за леки, лекотоварни автомобили (до 3,5т.) и микробуси (до 8+1 места). Причината за това е механична. Тежките изискват специално оборудване и машини за да се обезпечи предоставянето на асистанс услуга.

Географски застраховката е с две опции – за страната и чужбина.

Трябва ли ми тази застраховка?

Удобството от нея не струва парите за които се купува. Ако нямате каско /там асистантъс е почти задължителен и се предлага от повечето застрахователи/, дали да се разшири покритието с асистанс е поне задължително да се обмисли.