Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Срок на валидност на полицата гражданска отговорност?

За какъв срок се сключва гражданската отговорност?

Срокът, за който е сключена гражданската отговорност, е периодът от време, вписан в полицата и за който застрахователят носи риска по договора. Срокът се определя с точни дати и час- от дата и часа за начало на валидността до дата за край на валидността.

Срокът за който се сключва гражданска отговорност зависи от вида на регистрацията и категорията на превозното средство.

За МПС- та с българска регистрация

Стандартният срок за който се сключва полица на МПС-та с постоянна българска регистрация е една година. При желание на страните срокът може да бъде и до три години. И в двата случай премията се уговаря при сключване, като при многогодишните договори плащането е за година и се предплаща преди изтичане на текущия период.

Превозните средства с постоянна регистрация, които са изключение от общото правило и могат да имат полица с по малък срок от една година са самоходни машини, бавно движещи се такива, мотопеди и мотоциклети категория от L1-L5, каравани и кемпери.

За МПС-та с временна или транзитна регистрация срокът на полицата е до изтичане на валидността на табелата, но не по- кратък от 30 дни и не по дълъг от една години.

За МПС- без българска регистрация

Фабрично новите превозни средства сключват полица за срок от една година.

За употребяваните МПС-та с чуждестранна регистрация, които предстои да бъдат регистрирани в България срокът на полицата е 30дни. Като такава полица не може да бъде сключена повторно.

За употребявани превозни средства без регистрация /дерегистрирани или с изтекла регистрация/ законодателят не е предвидил нищо специално по отношение на срока.

Обърнете внимание! Застраховка гражданска отговорност не би трябвало да бъде сключвана, ако превозното средство няма да бъде пререгистрирано в България. До получаване на номерата от КАТ има валиден договор, но не и покритие по него.

Каква е практиката за сроковете на валидност на гражданската отговорност?

За МПС с постоянна регистрация застраховката се предлага за срок от една година. При повечето компании това е интервала от 365дни. При част от компаниите полицата е до същата дата на следващата година или 365+1ден. Нито една компания не предлага гражданска отговорност за по- дълъг срок от една година.

За МПС-та с чуждестранна регистрация, които предстои да бъдат регистрирани в България, гражданска отговорност може да бъде сключена за 30дни. Такава оферта има повечето компании. При тях не може да бъда направена годишна полица за превозни средства без регистрация.

Какво е важно да знаете за срока на застраховка гражданска отговорност!

  1. Срокът на застраховка е периодът от време, вписан в полицата и за който застрахователят носи риска по договора. Срокът на гражданската отговорност се определя с точни дати и час- от дата и часа за начало на валидността до дата и час за край на валидността.
  2. След изтичане на срока, посочен за край в договора, нямате покритие. Няма гратисен период, след края на договора, в който ангажимента на застрахователя да остава валиден.
  3. Срокът за който е сключена вашата полица се вижда в регистъра на гаранционния фонд.
  4. Ако стикерът, издаден съм полицата е перфориран до друга по- късна дата, това е техническа грешка на брокера. Тя не прави валидността на договора ви по- дълъг.
  5. Срокът на застраховката не зависи от начина на плащане на премията.
  6. Пролицата се прекратява при неплащане на поредна вноска, ако е уговорено разсрочено плащане на премията