Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво можете да промените във вашия договор след неговото сключване?

Три типа промени, които можете да извършите по вече валиден договор за застраховка гражданска отговорност след неговото сключване:

  1. Да прекратите застраховката
  2. Да прехвърлите правата по договора;
  3. Да разширите покритието.

Прекратяване на договор за застраховка

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя може да бъде прекратена само в изрично изброените от кодекса случай.

Как и кога можете да прекратите застраховка гражданска отговорност?

Прехвърляне на правата по договор за застраховка гражданска отговорност

Единственото основание да прехвърлите правата по договор за застраховка гражданска отговорност е промяната в застрахователния интерес. Такава е налице при промяна на собствеността на застрахованото превозното средство.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка при продажба на МПС.

Прехвърляне на правата по договор за застраховка при покупка на МПС.

Разширяване на покритието

  • Промяна на лимитите на отговорност

Минималните лимити на отговорност по гражданска отговорност се определят от законодателя. Застраховката не може да бъде сключена при по- ниски нива на отговорност.

При какви лимити сте длъжен да сключите застраховка гражданска отговорност?

Предлагането от всички компании е за минималните задължителни лимити на отговорност. При необходимост, по- високи равнища на ангажимент на застрахователя, могат да бъдат договорени при специални условия.

  • Промяна на обхвата на покрити рискове

Извън отговорността към трети лица, свързана със собствеността и управлението на моторно преводно средство, със застраховка могат да бъдат покрити и други рискове.

По всяко време от срока на договора застрахования може да поиска обхвата на договора да бъде разширен с едно или повече допълнителни покрития, предлагани от застрахователя.

За всяка промяна по Вашият договор за гражданска отговорност може да получите съдействие от брокерът, издал Вашата полица, друг посредник или Вашия застраховател.