Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Купувам кола с валидна гражданска отговорност. Какво трябва да доплащам?

Безспорно една от екстрите на по - старите коли при тяхната продажба е валидната полица по гражданска отговорност. Причината е ясна. Ако автомобилът е сравнително евтин, задължителната полица може да предствялява 5%-10% от стойността на превозното средство.

Предимство ли е платената полица?

В общият случай да. За поне година спестявате разхода за неизбежната застраховка. При промяна в собствеността обаче има няколко особености. Една от тях може да ограничи ефекта спестените пари за застраховка.

Какви са правилата за гражданска отговорност при промяна на собствеността?

При промяна на собствеността застраховката не се прекратява. Право да се откаже от вече валидна полица има новият собственик. Ако иска да прекрати полицата на новия автомобил е достатъчно да уведоми застрахователя. Не е необходимо да посочва причина.

Ако обаче предпочете да задържи валидната полица, следва да уведоми застрахователя и за промяна на собствеността да получи анекс (добавък). Застрахователят не може да откаже да приеме за застраховане новият собственик, независимо от неговия рисков профил или нежелана застрахователна история. Има право обаче

  • да изиска плащане на административни такси за издаване на нови удостоверения за валидност на гражданската отговорност (като стикер, зелена карта) или
  • да изиска да доплатите справедливата, за новия рисков профил, премия по тарифа.

Административни такси за удостоверения за валидна застраховка

Знаете, че валидността на сключена полица по гражданска отговорност, все още уви, се удостоверява не само с полица. Задължително по кодекс е наличието на стикер и контролен талон и зелена карта.

  • Промяна на контролен талон и стикер

Ако при промяната на собствеността МПС-то има и нов номер е може да изискате с издаването на анекса към полицата и нов контролен талон. Този който получавате от стария собственик съдържа стария номер на вашия автомобил. Тъй като контролния талон съдържа част 2 от стикера (знака на Гаранционния фонд), за неговата подмяна следва да получите и нов стикер.

Как става?

Новият стикер се издава от брокера или застрахователя заедно с анекса за промяна на собствеността. Колкото и нелепо да звучи, застрахователят може да поиска и да върнете стария контролен талон.

За издаването на нов стикер дължите плащане на неговата стойност. Струва 1,40лв. при повечето застрахователи.

Ако не се направи?

Е без значение. На следващата вноска или полица, контролният талон ще е с новия ви номер.

  • Промяна на сертификат зелена карта

Ако към полицата на новата ви кола е бил издаден сертификат зелена карта, за промяна в обстоятелствата (нов собственик) може да бъде издаден нов. Не е задължително.

Издаването на нова зелена карта също може да бъде свързана с административни такси. Зависи от текущата политика на застрахователя.

Ще пътувам в чужбина, трябва ли ми зелена карта?

Как става?

Нов сертификат зелена карта може да бъде издаден от брокера или застрахователя, заедно с анекса за промяна на собствеността.

Ако не се направи?

Е без значение. Издадената при последната вноска също е валидна, въпреки, че името в нея е на стария собственик или номерът на колата вече е различен.

Доплащане на справедливата премия по тарифа

Ако рисковият профил (възраст, шофьорски стаж, наличие на ПТП и т.н.) на новият собственик е различен от този на стария, при анексиране на полицата застрахователят има право, но не е длъжен, да изиска от вас доплащане до справедливата цена по тарифа. Например новият собственик е на 21г, а гражданската отговорност е на лице на възраст 46г.

Как става?

При анексирането на полицата брокерът или застрахователят следва да ви предложат корекция на цената (ако има такава) за промяна на обстоятелствата, при които е сключена полицата. Независимо от това дали ги приемате или не, ако не прекратите полицата, се издава анекс за новия собственик.

При прехвърлянето на правата по застраховката застрахователят или посредникът от негово име са длъжни да ви уведомят дали дължите доплащане и в какъв размер. Срокът да бъдете писмено информиран, че дължите допълнителна премия е 1 месец от уведомлението за промяна в собствеността. Ако не получите такова, значи цената за гражданската отговорност остава такава, каквато е уговорена при сключване. На практика разбирате в реално време дължимо ли е доплащане поради промяна в обстоятелствата или не.

Нормативно имате две седмици срок в който можете да приемете промяната в цената и да платите очакваната сума. Ако не го направите полицата застрахователят няма право да прекрати полицата, както и да откаже плащане при щета. Практиката обаче не винаги следва нормативните разпоредби!

Въпреки, че е възможно като процедура много малка част от компаниите на нашия пазар я прилагат. При повечето независимо от рисковия профил на новият собственик, цената по полицата остава без промяна.

Препоръчваме Ви!

Ако сте в "опасната" за застрахователите възраст и купувате от улегнал собственик, задължително след „Има ли полица?”, питайте и „В коя компания е сключената гражданската отговорност?”

Ако не се направи?

Какви са последствията, ако не уведомите застрахователя за промяна в собствеността на МПС-то?

Каква би била разликата за доплащане?

Зависи при какви условия е сключена полицата. Доплащането е към актуалната при сключване тарифа.