Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво се случва, ако нямам гражданска отговорност?

Ако нямате валидна застраховка Гражданска отговорност сте изложени на доста формални и финансови рискове. Всеки един от тях е за Ваша сметка.

Защото:

Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции.

Това означава, че поддържането на валидна полица е Ваше задължение, вменено със закон. Спазването на законодателните изисквания е и Ваше задължение и по конституция.

Глобите по Кодекса за застраховане

Налагат се от Пътна полиция. При проверка или автоматизирано техническо средство.

Ако сте собственикът на автомобила и не изпълните задължението си за сключване на задължителна застраховка, подлежите на административна санкция (глоба) в размер от 250лв. от ако сте физическо лице и имуществена санкция от 2 000 лв. ако автомобила е собственост на юридическо лице. Управляващият превозното средство, следва да плати 400лв глоба.

При повторно нарушение глобите са 800 лв. за физически лица и 4 000 лв. за юридически.

Не забравяйте!

Стационарните камери правят автоматична проверка за наличие на полица (сканират номера, не лепенката). Можете да получите известие за наложена глоба дори и да не ви спрат за проверка. Размерите са санкцията са същите (остават само за собственика. Кой е карал към този момент колата при камерите няма особено значение).

По Закона за движение по пътищата

Могат да си вземат временно шофьорската книжка и да спрат колата от движение. Второто е докато представите сключена застраховка.

Застраховката е условие за поддържане на регистрацията на автомобила. Дерегистрацията е автоматична.

Тежестта на санкциите по Закона за движение по пътищата не спира до глоби в горните размери. Поддържането на валидна полица е условие за валидност на регистрацията на превозното средство. Автоматична дерегистрация представлява промяна на запис в информационната система на МВР. Може и да не разберете за него.

Управлението на превозно средство без валидна регистрация /става такава, при автоматична дерегистрация/ може да коства отнемане на книжката за 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500лв. Ако деянието не е престъпление. В този случай е по Наказателния кодекс. Повторното нарушение води отнемане на книжката за срок от 1 до 2 години и глоба до 1500лв.

Кога ще ми дерегистрират колата, ако нямам гражданска отговорност?

Извън административните последствия, по- скъпата и важна причина е:

Застраховката е финансова гаранция за Вашето поведение на пътя. Може да ви струва скъпо.

Другите водачи знаят правата си и възможностите да търсят обезщетение при пътно- транспортно произшествие. Практиката за това е установена, а процедурата по предявяване- облекчена!

Ако нямате валидна полица, причинената от Вас щета, ако е нематериална, ще бъде покрита от Гаранционния фонд. До размера на платеното Гаранционният фонд ще предяви регресна претенция към Вас. За материалните щети сте пряко отговорни Вие.

Помислете преди да тръгнете без валидна полица. Застраховката е по евтина от подмяна на фар на каквато и да е кола.