Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кога ще ми дерегистрират колата, ако нямам гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е задължителна застраховка. Изисква се за регистрация на превозното средство и условие за поддържане на тази регистрация.

Какво е регистрацията в КАТ?

Формално регистрацията в КАТ е нищо повече от поддържане на запис в определен регистър. Разбирате, че сте там от това, че минавате по процедурата за регистрация и ви дават талон. При проверка, записът в регистъра показва, че превозното средство е да го наречем „валидно регистрирано“. С него сте свободни да се разпореждате безпроблемно по отворената за обществено ползване пътна мрежа.

Какво става ако останете без валидна гражданска отговорност?

Ако поддържате валидна полица, нищо не се случва. Ако обаче пропуснете да подновите или гражданската бъде прекратена поради неплащане на поредна вноска, Гаранционния фонд разбира в реално време. След като вече знае, е длъжен да ви уведоми, че разполагате с 14 дни за да предоставите „доказателство“ за сключен договор. Ако не реагирате, ГФ предоставя данните на КАТ. Те променят записа в регистъра си и ви информират за това.

За да го направи и изпрати посмото си обаче, Гаранционния фонд пита КАТ дали и според него регистрацията ви е още валидна и ако е, иска последния известен за КАТ ваш адрес. На него ви уведомява.

Как работи процедурата по дерегистрация?

  • ГФ разбира в реално време, че дадено МПС е без ГО. Трябва да пита КАТ за последния ви адрес. Кога ще го направя обаче не е ясно. Би трябвало да е на най много следващия календарен ден.
  • На заявката от ГФ, МВР отговаря с последен известен адрес, но само ако колата не е с прекратена регистрация по друг повод. Според разписаното в Наредба 54, това трябва да е адреса от регистрацията на последната ви кола. Ако сте се преместили след това, дори и със сменена лична карта, ако не сте променяли регистрация, новата локация трябва да е неизвестна за КАТ.
  • В какъв срок отговаря МВР на ГФ също не е ясно. Би трябвало да е до следващия ден.
  • На получения от КАТ адрес, ГФ изпраща въпросното писмо. Няма значение как, кой и дали въобще е получил напомнянето. Срокът за вас тече от датата на изпращането на писмото.
  • Ако не представите доказателството за нова полица, което става автоматично със сключването на такава, след 14 дни ГФ предава информацията на КАТ. Дали ще го направи веднага, не е ясно. Длъжни са да го направят. Нека допуснем, че отнема поне един ден. Определението „мрежова връзка“ не казва нищо за сроковете.
  • След като получи информацията от ГФ, Пътна полиция променя записа си в регистъра на да го наречем „служебно прекратена“. Дали става веднага, е отделен въпрос. За промяната на записа трябва да ви уведомят. Пак става на онзи адрес от по- горе. Няма значение дали информацията достига до вас и как.
  • Но да приемем, че всичката работа на КАТ отнема поне ден.

Значи имате между минимум от 16 - 17 дена, до неопределено колко, докато превозното средство бъде служебно дерегистрирано.

Как се възстановява служебната дерегистрация?

Сключвате нова застраховка. И информацията потича в обратен ред. Този път в реално време.