Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как се попълва двустранен констативен протокол- пояснение поле по поле

Вече трябва да сте погледнали общите правила за попълване на двустранен констативен протокол или примера. Ако е така

Какво трябва да съдържат полетата на двустранния констативен протокол?

Маркирани са с номера.

Поле 1 Дата на ПТП

Дата: Днес. Протоколът се попълва на мястото на събитието. Няма как датата да е различна от деня в който се е случило

Час: Времето в което се е случило събитието.

Поле 2 Местоположение

Държава: България

Въпреки, че формулярът е общ за всички ЕС страни, правилата за други страни може да варират от тези у нас.

Място: адресът на който се намирате.

Бъдете конкретни, доколкото е възможно. Можете да проверите локацията през телефона.

Например: гр. София, ул. Иван Вазов 3, или бул. Цариградско шосе при отбивката за 4-ти км, или магистрала Тракия в посока Пловдив преди Нови хан.

Поле 3 Пострадали дори леко

Ако има звънете на 112. При пострадали лица е задължително произшествието да бъде посетено от Пътна полиция. Ако не, слагате отметка на НЕ

Поле 4: Материални щети

Освен по превозни средства А и Б и съседното каре от същото поле - Ако има звъните на пътна полици. С този не можете да удостоверите събитието. Ако няма - НЕ на двете отметки.

Поле 5: Свидетели

Ако има – пишете ги. Ако няма- „няма“.

Превозно средство А и превозно средство Б

По долу документът визуално е разделен на три колони. Лявата и дясната се попълват от всеки от водачите. Същото се отнася и лявата и дясна колона от отметки на поле 12

Няма значение коя страна кой кое поле попълва. Нормативно. Някои застрахователи обаче предпочитат определилия се като причина за ПТП-то да е в поле А. И да не се съобразите с очакванията, няма значение. Написаното в нормативни правила е задължително за всички.

Изберете едно. И попълвайте вашите данни там.

Поле 6: Застраховат притежател

Тази информация е за застрахования по полицата. Това е собственика на колата. Данните ги има в полицата. На поле „застрахован“. Или в талона на колата.

Фамилия, после име. Наобратно са! Ако собственикът е фирма – пишете фирмата. Адрес – който е полицата /ул. Някоя No някой/. Държава – България.

Ако имате телефонен номер или имейл- пишете. Ако нямате – оставяте празно.

Поле 7: Превозно средство

МПС – лявата част на карето.

Модел, Марка – пак са наопаки. Пише го в талона или в полицата. Или на багажника на колата. Например Астра Опел.

Регистрационен номер – номера на колата. От полицата, талона или от самата кола.

Държава в която е извършена регистрацията – България.

Данните за ремарке се попълват ако има такова. Ако не е свързано с превозно средство, пишете само ремаркето. Не се попълват данните на МПС.

Поле 8: Застраховател

Име – застрахователят по текущо валидната ви гражданска отговорност. Например ДЗИ

Застрахователна полица No – номера на ГО-то. Започва с BG/**/12*00******. В горната част на полицата е.

Останалите полета за текст може и да ги пропуснете. Нямат особено значение.

Покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство: Отметката е НЕ. Гражданската отговорност покрива всичко, различно от колата и водача.

Поле 9: Водач

Съдържа данните за лицето, което е управлявано колата по време на произшествието

Фамилия, име- и тук са наопаки.

Дата на раждане: на водача, пак.

Адрес: Пак неговия.

Държава: България

Телефон или електронна поща: Напишете си телефона. Добре е да има връзка с вас, ако възникнат въпроси или застрахователя реши да провери нещо.

Свидетелство No: Номера на шофьорската книжка на водача.

Категория: Според шофьорската книжка. Ако имате повече, пишете тази или по висока от необходимата за управлението на участвалото в произшествието превозно средство.

Валидна до: Датата до която е валидна книжката на водача.

Поле 10 … Зоната на първоначалния удар

Отбелязване с Х и О мястото на което е пострадал автомобила. Например преден капак или лява врата.

Поле 11: Видими щети

Пишете основни детайли на автомобила от зоната, която сте маркирали на поле 10.

Например: преден капак, десен фар и други,

Добавката и други, е ако няма да сте изчерпателни. Мястото е малко.

Поле 12: Обстоятелства

Отбелязвате вярното от колоната откъм страната, която сте попълвали до сега. И само тези, които са верни само за вас.

Например: Ако сте ударили стоящия пред вас при движение в една посока и една лента. Вие отмятате квадратче 8. Другата страна – не. За движещият се отпред няма поле.

Най долу на поле 12, в крадрадчето без номер, пишете общия брой на отбелязаните само от вашата страна номерирани квадратчета.

Това което направихте за полета от 6 до 12 трябва да бъде направено и от другата страна с неговите данни.

Поле: 13 Скица на пътната обстановка и ПТП

Не ви трябва живопис или графика.

Улиците се правят с успоредни прави , кръстовищата - със сочещи към една точка ъгли с разстояние между тях. Така изглеждат картите на приложението за навигация на телефона. Отбележете името на улиците и поставете знаци, ако виждате такива. Особено ако са тази за предоставяне на предимство или ограничения с преминаване или завои. Ако има светофар – три вертикално разположени кръгчета /активната светлина е със запълнено кръгче/, заобиколени от правоъгълник биха дали представа за кого е позволено преминаването.

Колите са правоъгълници, разположени между ограниченията на пътя, така както са били по време на удара. Всеки правоъгълник има обозначение А или Б, според това кое превозно средство изобразява. Посоката на движение се показва със стрелка за всяко от превозните средства, което се е движело преди удара.

Поле 14: Забележки

Тук нещата са по сложни. Практика на пазара е там да се пише „виновен съм за ПТП“. Според нормативната уредба това не е правилно, защото превръща протокола в споразумение без участието на застрахователя и е повод за отказ. При някои компании обаче, липсата на коментар за вината е повод за затруднения при ликвидация. Но не е повод за отказ! Преценявайте какво да пишете там. Ако сте причина на ПТП-то, можете да го оставите с коментар като „считам, че съм причина за събитието“. И да остане празно – пак ще върши работа. Можете да пишете тук каквото си искате, но впечатления от типа „Прекалено е топло днес“ или „Не харесвам другия участник“ са излишни.

Поле 15 Подписи

Ако и двете страни са ти попълнили данните и сте съгласни със всичко изписано- подписвате се.

След попълването на протокола

Пак не е нормативно разписано, но прилича на жест, ако четливия горен лист е за този който е спазил закона за движение по пътищата. Четете го - не е причина за ПТП-то. Той може да има претенция към вашия застраховател по ГО. Втория екземпляр остава за този който не е спазил ЗДвП. И с него може се предяви претенция по каско.

Готови сте!

Няма нужда са се обаждате на който и да било, включително и на Пътна полиция за номер. В близките 7 дни уведомете застрахователя си, че сте участвали в събитие.

Какво да направя след ПТП?

Често задавани въпроси