Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кога се съставят констативни протоколи?

Как се документират застрахователни събития?

Много са начините за документиране на събития.

 • Акт за констатация- ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието.
 • Протокол- съдържа фактологията на събитиито дву или повече странно потвърдена от различни лица (обикновено участниците в събитието).
 • Свидетелско показание- еднолично описание (писмено) на начина по който са се случили нещата.

Застрахователните събития по гражданска отговорност се удостоверяват само и единствено и протокол. Той е задължителен за да предявите претенция към застрахователя.

Кога и какви протоколи се съставят?

С констативен протокол се удостоверява настъпването на ПТП. Образецът и лицето имащо право да го състави са различни в зависимост от броя на участниците и вида на вредите.

Констативните протоколи са три вида:

 • Констативен протокол за ПТП с пострадали лица
 • Протокол за ПТП с материални щети;
 • Двустранен констативен протокол.

При ПТП с пострадали лица

Пътна полиция е длъжна винаги да посети събитието ако има пострадали лица. За произшествието се съставя Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, подробна план- схема и снимки.

Срокът за изготвяне на протокола е 1 месец.

Всяко пострадало лице, претърпяло вреди от ПТП може да изиска (чрез писмено искане) да му бъде предоставено копие на констативния протокол от регионалната структура, която го е издала. Той е необходим за удостоверяване на вредата, при претенция към застрахователя по гражданска отговорност.

ПТП без пострадали лица

Ако:

 • участниците в ПТП са само двама;
 • има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
 • събитието не е създало опасност за движение на останалите участници в движението (няма разсипан товар например);
 • произшествието не е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • няма участващ автомобил, собственост на Министерство на отбраната, Армията или други военизирани структури (включително и чуждестранни);
 • участващ автомобил не превозва опасни товари;
 • участниците в ПТП-то видимо не са употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

се съставя Двустранен констативен протокол.

Кога се съставя двустранен констативен протокол?

Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.

Как се попълва двустранен констативен протокол?

За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Кога не идва Пътна полиция?

Често задавани въпроси