Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кога се съставя двустранен констативен протокол?

Какво е двустранния констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) е въведен за да облекчи процедурата по удостоверяване на пътнотранспортни произшествия. Съставя се между участниците в ПТП на мястото на събитието. С него те потвърждават съгласието си по отношение на обстоятелствата при които е възникнало произшествието.

При кои ПТП може да се състави двустранен констативен протокол (ДКП)?

ДКП може да бъде съставен за всички събития, за които не е задължително идването на Пътна полиция. Такива са събития при които:

  • Участниците в ПТП са само двама: Това означава два автомобила или един автомобил и друго имущество. При ПТП между автомобил и друго имущество, различно от МПС, също може да бъде съставен ДКП.
  • Нито един от двамата участници не превозва опасни товари, не е автомобил на Министерство на отбраната, армията или други български или чуждестранни военни формирования.
  • Причинени са само материални щети на двамата участници: т.е. няма щети на имущество на трети страни и в резултат на ПТП няма увредени или пострадали лица.
  • ПТП не е предизвикало задръстване на пътното платно, никой от участниците в ПТП-то не превозва опасни товари, няма разпилян товар, части от автомобил или други, които да възпрепятстват нормалното преминаване на други превозни средства;
  • Между участниците има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
  • Нито един от участниците не отказва да се идентифицира (най- малко със свидетелство за правоуправление- шофьорска книжка и полица по застраховка гражданска отговорност), видно не е употребил алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Научихте ли достатъчно? Проверете "Къде е грешката?".

Бланка на двустранен констативен протокол получавате с всяка гражданска отговорност, поръчана на Broko. Ако вашият брокер или застраховател не ви я предостави (въпреки, че е длъжен), старанието му за вас не е достатъчно. Изискайте си протокола. Това ще ви спести излишни грижи при събитие. ... и сменене брокера. Негова работа е да помисли авансово за вашето спокойствие с полицата.

Често задавани въпроси