Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кога не идва Пътна полиция?

Пътна полиция не е длъжна да дойде на мястото на събитието, ако това не е изрично предвидено в Закона за движение по пътищата.

Кога са длъжни да дойдат от Пътна полиция?

Разписано е изрично в Закона за движение по пътищата. В тези ситуации не могат да откажат да посетят мястото на събитието и да съставят съответните удостоверителни документи. Служители на пътна полиция са длъжни да посетят мястото на пътно транспортно произшествие, само когато:

 • при произшествието има убит или ранен човек;
 • произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
 • произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;
 • между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него,
 • произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Кога не са длъжни да дойдат или да документират събитието?

Във всички останали случай Пътна полиция следва да бъде уведомена, но не е длъжна да посети местопроизшествието.

Пътна полиция не съставя документи и не посещава събития, свързани с

 • повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
 • пожар на МПС;
 • повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
 • повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;
 • повреди по стъклата на автомобила.

Как се удостоверяват събития, които не се посещават от Пътна полиция?

Често задавани въпроси