Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво да очаквате след като сте предявили претенция по застраховка гражданска отговорност?

Вашите права и задължения като увредено лице:

  • Ако сте увредено лице (пострадало или претърпяло имуществена вреда) имате право да предявите претенция;
  • Ваше задължение е да удостоверите с документи основанието и размера на претърпяната вреда;
  • По всяко време, при запитване, да получите информация от застрахователя за състоянието на предявения от Вас иск.

Застрахователят е длъжен:

  • Да приеме вашето искане за финансова компенсация по гражданска отговорност;
  • Да ви уведоми (уведомява текущо при необходимост) какви документи очаква от Вас във връзка с удостоверяване на основанието и размера на претенцията;
  • Да не изисква от Вас такива доказателства, с които не може да се снабдите поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията;
  • Да се произнесе по основателността на Вашата претенция;
  • Да плати, ако тя е основателна.

По всяко време можете да проверите състоянието на Вашата претенция, чрез страницата на застрахователя,

със съдействието на Вашия посредник или в ликвидационния център на компанията.

При предявяването следва да бъдете информиран какви доказателства очаква от Вас застрахователят, за удостоверяване на основанието и размера на претенцията. След като предоставите изискваните документи и те безспорно доказват основателността на иска Ви в 15 дневен срок застрахователя определя и изплаща дължимото обезщетение.

Пример: при щета на МПС, предоставили сте протокол за ПТП, талона на превозното средство, застрахователя е извършил оглед на автомобила и вие сте се съгласили с направените констатации, предоставили сте шофьорска книжка и контролен талон на водача (ако такива са били изискани). Според съдържанието на протокола вие безспорно сте увреденото лице, а застрахователя носи риска по гражданска отговорност на виновния водач. Би следвало да бъдете компенсиран за претърпените вреди до 15 дни. Работни.

Ако предоставените доказателства не удостоверяват Вашето право да получите обезщетение в искания размер, в 15 дневен срок застрахователя е длъжен мотивирано да Ви откаже плащане.

Ако обаче вредата е от такъв характер, че към момента на предявяване, не могат да бъдат предвидени всички необходимите доказателства, застрахователя има право да изиска допълнителни такива в срок от 45 дни от датата на предявяване.

Независимо от това дали сте предоставили всички необходими доказателства или дали е установен действителния размер на вредите, в срок от 3 месеца от датата на предявяване, застрахователят е длъжен да предостави на увреденото лице мотивирано становище. Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, компанията е длъжна да ги посочи изрично заедно с допълнителните доказателствените средства за тяхното установяване.

По всяко време можете да проверите състоянието на Вашата претенция чрез страницата на застрахователя, със съдействието на Вашия посредник или в ликвидационния център на компанията.

Често задавани въпроси