Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Виновен съм за ПТП. Длъжен ли съм да карам моята кола на оглед?

Не!

Пазарни слухове са, че компаниите изискват виновния водач да предостави МПС-то с което е причинена вредата за оглед. Такава практика е в страни от нормите на закона и забранена с изрично указание на комисията по финансов надзор. Ако все пак това за вас се окаже практически казус, уведомете КФН.

Ако сте виновен, за ПТП не сте длъжен да предоставяте вашия автомобил за оглед

Изрично забранено, е застраховател за изисква от пострадалото лице да представи документни или да предприеме действия които са извън негов контрол. Такова условие не може да бъде поставено като условие за плащане на обезщетение за претърпените вреди на пострадалия или да бъде основание за отказ.

Кодекс за застраховането чл. 106, ал. 5: Не се допуска изискване на доказателства, с които ползвателят на застрахователната услуга не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена разумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

Потърпевшият не разполага с никакво право или законов механизъм с който да ви принуди да отделите време или да предоставяте вашата кола за оглед.

Вашето единствено задължения като виновно за ПТП лице е в срок от 7 дни да уведомите застрахователя си по гражданска отговорност. Прави се с попълване на доклад до застрахователя. Застрахователят може да бъде уведомен и от пострадалото лице. Това става косвено при предявяването на искане за обезщетение.

Бланка на доклада до застрахователя получавате при сключване на застраховката. За разлика от двустранните констативни протоколи, може да ползвате и принтирана.

Как се попълва доклад до застрахователя?

Законодателят не е предвидил в нито един нормативен акт или негово тълкуване друго ваше задължение, свързано със застраховки, след ПТП.

Често задавани въпроси